przeglądanie Kategoria

Urologia

Zalecenia po zabiegu stulejki

Operacja stulejki jest zabiegiem wykonywanym w przypadku wystąpienia trudności lub całkowitym braku możliwości odprowadzenia napletka do rowka zażołędnego. Przeprowadzana jest u osób dorosłych oraz dzieci, które ukończyły 3 rok życia.