Współpraca Boehringer Ingelheim i Uniwersytet Vanderbilt

Celem współpracy jest opracowanie nowatorskich podejść do walki z rakiem

Boehringer Ingelheim i Uniwersytet Vanderbilt współpracują w zakresie opracowania nowatorskich leków na raka hamujących działanie białka MCL1 (białaczka komórek szpikowych 1). Obecne terapie nie obejmują białka MCL1, które często występuje w wielu trudnych do wyleczenia odmianach raka. To trzecia współpraca firmy Boehringer Ingelheim i Uniwersytetu Vanderbilt.

Boehringer Ingelheim i Uniwersytet Vanderbilt współpracują w zakresie opracowania nowatorskich leków na raka hamujących działanie białka MCL1 (białaczka komórek szpikowych 1). Obecne terapie nie obejmują białka MCL1, które często występuje w wielu trudnych do wyleczenia odmianach raka. To trzecia współpraca firmy Boehringer Ingelheim i Uniwersytetu Vanderbilt.

Koncern Boehringer Ingelheim i Uniwersytet Vanderbilt ogłosiły dziś poszerzenie dotychczasowej, pomyślnej współpracy w celu opracowania nowatorskich związków w leczeniu raka.

Poszerzona współpraca badawcza obierze za cel głównie odkrywanie i rozwijanie nowych terapeutyków chemicznych, które obejmują swoim działaniem białko MCL1 sprzyjające przetrwaniu komórek w potencjalnym leczeniu odmian raka zależnych od białka MCL1. Jest to już trzecia współpraca między firmą Boehringer Ingelheim a Uniwersytetem Vanderbilt w zakresie rozwijania odkryć dokonanych w laboratorium dr. Stephena W. Fesika na wydziale medycznym Uniwersytetu Vanderbilt.

„Koncern Boehringer Ingelheim i Uniwersytet Vanderbilt mają doświadczenie i skupiają się na odkrywaniu przełomowych leków w walce z rakiem z wykorzystaniem białek KRAS, SOS i od teraz także MCL1 – skomentował dr Darryl McConnell, wiceprezes i dyrektor centrum badawczego firmy Boehringer Ingelheim w Austrii. – Działając wspólnie, możemy posuwać do przodu badania naukowe i rozwój leków wspierających pacjentów w walce z rakiem” – dodał dyrektor.

„Białko MCL1 jest jednym z dziesięciu genów o najbardziej zwiększonej ekspresji w przypadkach raka u ludzi, w których odgrywa rolę związaną z przetrwaniem komórek chorobowych” – skomentował dr Lawrence J. Marnett, rektor wydziału nauk podstawowych na wydziale medycznym Uniwersytetu Vanderbilt.

„Białko to jest bardzo dobrym kandydatem do objęcia leczeniem, ale proponowane leki muszą naruszyć ścisły związek interakcji między białkami, co stanowi duże wyzwanie – dodał dr Marnett. – Laboratorium Fesika dokonało przełomowych odkryć w opracowywaniu tego typu związków i z przyjemnością patrzę, jak naukowcy zbliżają się do fazy klinicznej opracowywania leku przy współpracy z Boehringer Ingelheim” – dodał rektor.

Nadmierna ekspresja białka MCL1 może zapobiegać automatycznemu obumieraniu komórek rakowych (proces ten zwany jest apoptozą). Dlatego też opracowanie związku, który wiąże się bardzo ściśle i wybiórczo z komórkami białka MCL1 jest konieczne w celu umożliwienia dokładnego, mechanicznego obumierania komórek rakowych.

„Boehringer Ingelheim może poszczycić się wyjątkową infrastrukturą odkrywania leków onkologicznych, która łączy kilka grup badań i rozwoju w celu radzenia sobie z wyzwaniami w walce z rakiem – skomentował dr Fesik, profesor biochemii, farmakologii i chemii na Uniwersytecie Vanderbilt. – W połączeniu z naszym multidyscyplinarnym zespołem biologów strukturalnych, chemików medycznych i biologów komórek razem będziemy w stanie pracować nad wynalezieniem związków w walce z rakiem, które hamują działanie białka MCL1. To będzie naszą odpowiedzią na ten złożony obszar potrzeb onkologicznych” – dodał profesor.

Koncern Boehringer Ingelheim jest zaangażowany we współpracę z Uniwersytetem Vanderbilt i z oddaniem pracuje nad zapewnianiem przełomowych, najlepszych w swojej klasie form leczenia raka u pacjentów na całym świecie pomimo potencjalnych powiązanych trudności. Umowa o współpracy między firmą Boehringer Ingelheim a Uniwersytetem Vanderbilt obejmuje płatności z góry i po osiągnięciu najważniejszych etapów na nieujawnione kwoty. Współpracy przyświeca cel jak najszybszego wprowadzenia nowego leku na raka na rynek.

O Boehringer Ingelheim w onkologii

Przez raka tracimy najbliższych, czas i niezrealizowany potencjał. W firmie Boehringer Ingelheim dajemy pacjentom nową nadzieję przez nieustającą walkę z rakiem. Współpracujemy ze społecznością naukowców w celu umożliwienia przełomowych odkryć wnoszących zmiany w życia pacjentów. Skupiamy się głównie na walce z rakiem płuc i przewodu pokarmowego. Nasze zaangażowanie w innowacyjne działania zaskutkowało opracowaniem nowatorskich form leczenia raka płuc. Pracujemy nad szeregiem leków na raka pod postacią środków atakujących komórki rakowe, terapii odporności rakowej i łączymy podejścia w walce z wieloma rodzajami tej choroby.

O Boehringer Ingelheim

Koncern farmaceutyczny Boehringer Ingelheim już od ponad 130 lat zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych leków dla ludzi i zwierząt. Firma Boehringer Ingelheim jest jedną z czołowych 20 firm w branży farmaceutycznej i do dziś pozostaje w posiadaniu rodzinnym. Każdego dnia około 50 000 pracowników firmy jest źródłem wartości przez innowacyjne działania w trzech obszarach: farmaceutyków na potrzeby ludzi, zdrowia zwierząt oraz produkcję kontraktową biofarmaceutyków. W 2016 roku firma Boehringer Ingelheim zanotowała sprzedaż netto na poziomie około 15,9 miliarda euro. Z budżetem ponad trzech miliardów euro wydatki na badania i rozwój stanowią 19,6% sprzedaży netto firmy.

Odpowiedzialność społeczna leży w naturze firmy Boehringer Ingelheim. Właśnie dlatego firma angażuje się w projekty społeczne, w tym na przykład inicjatywę „Making More Health”. Firma Boehringer Ingelheim aktywnie promuje różnorodność w miejscu pracy i korzyści, które w działalność firmy wnoszą różnorakie doświadczenia i umiejętności pracowników. Ponadto firma w każdym aspekcie swojej działalności skupia się na ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju.

Więcej informacji na temat firmy Boehringer Ingelheim można znaleźć na stronie www.boehringer-ingelheim.com lub w raporcie rocznym: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

O Uniwersytecie Vanderbilt

Uniwersytet Vanderbilt położony w Nashville w stanie Tennessee to prywatny uniwersytet badawczy, który ma w swojej ofercie szeroki zakres studiów licencjackich, magisterskich i zawodowych.

O Laboratorium Fesika

Dr Stephen W. Fesik jest głównym autorytetem w zakresie odkrywania i opracowywania związków, które oddziałują na białka wspierające komórki rakowe z wykorzystaniem podejść opartych na fragmentach i projektowania na bazie struktur. Opracowywanie leków w Laboratorium Fesika jest efektem pracy całego zespołu, w którego skład wchodzą biologowie strukturalni, chemicy medyczni i biologowie komórek. Poza wsparciem instytucyjnym ze strony Uniwersytetu Vanderbilt Laboratorium Fesika otrzymuje fundusze z programu terapeutyków eksperymentalnych Krajowego Instytutu Onkologicznego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.boehringer-ingelheim.com lub https://www.vanderbilt.edu/.

zostaw komentarz