W szpitalach brakuje pielęgniarek! Co musisz umieć, aby zacząć pracę?

W szpitalach coraz częściej brakuje pielęgniarek, a wykwalifikowany personel jest na wagę złota. Do szkół kształcących przyszłe pielęgniarki uczęszcza duża liczba osób, jednak tylko część z nich kontynuuje tę ścieżkę zawodową. Z tego względu jest to jeden z najbardziej poszukiwanych przez pracodawców zawodów, a zapotrzebowanie na doświadczone pielęgniarki z roku na rok wzrasta. Co musisz umieć, aby zacząć pracę na tym stanowisku? Odpowiadamy.

Obowiązki i kompetencje pielęgniarki

Obecnie praca dla pielęgniarki jest oferowana zarówno przez podmioty działające w Polsce, jak i za granicą. Jest duże zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel, zwłaszcza na położne, więc w ofertach można przebierać.

Zawód pielęgniarki jest bardzo szlachetnym i odpowiedzialnym zajęciem, ponieważ wykonując swoje obowiązki, odpowiada się za zdrowie i życie pacjentów. Do najważniejszych zadań w tym zawodzie medycznym należy również asystowanie lekarzowi w trakcie zabiegów, udzielanie pierwszej pomocy i kontrolowanie samopoczucia chorych. To wszystko pokazuje, jak bardzo odpowiedzialna jest ta rola i jak ważne jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Aby móc podążać tą ścieżką, wymagane i niezbędne jest posiadanie prawa do wykonywania zawodu, zatwierdzone przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych. Gdzie zatem trzeba pójść, co zrobić i czego się nauczyć?

Jaką szkołę trzeba skończyć, aby zostać pielęgniarką?

Warto podkreślić, że na stanowisko pielęgniarki poszukiwane są osoby, mogące wykazać się doświadczeniem w pracy w tym zawodzie, wiedzą i umiejętnościami oraz – co najważniejsze – powołaniem.

To właśnie te wartości w głównej mierze będą decydowały o powodzeniu na tej ścieżce kariery. Jednak podstawowym wyznacznikiem jest wykształcenie wyższe. Zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym z 2005 roku, należy ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, które trwają 6 semestrów i obejmują 4720 godzin, z czego praktyki zawodowe to 1200 godzin, i mają profil praktyczny lub mieszczą się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Po ukończeniu studiów licencjackich pielęgniarki otrzymują prawo do wykonywania zawodu. Kolejnym etapem są studia magisterskie, trwające 4 semestry i obejmujące 1300 godzin, w co wchodzą 4-tygodniowe praktyki zawodowe.

Pielęgniarstwo bez wyższego wykształcenia?

W 2016 roku, według Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, aż 79% pielęgniarek miało średnie wykształcenie medyczne. Przed 2005 rokiem, aby podjąć się pracy na tym stanowisku, nie było obowiązku posiadania wykształcenia wyższego. Obowiązujące normy zmieniła Ustawa o szkolnictwie wyższym, w której wprowadzono nowe przepisy o konieczności ukończenia studiów pielęgniarskich.

Co musisz umieć, aby zacząć pracę jako pielęgniarka?

Poczynając od umiejętności miękkich, pielęgniarka powinna być:

 • odpowiedzialna,
 • odporna psychicznie,
 • otwarta,
 • cierpliwa,
 • potrafiąca pracować z innymi,
 • odporna na stres,
 • gotowa na elastyczne godziny pracy,
 • cierpliwa,
 • okazująca szacunek,
 • komunikatywna,
 • asertywna.

To tylko niektóre z cech, które są wymagane u osoby aspirującej do tego zawodu. Ważne są także umiejętności przywódcze, docenianie pacjentów oraz pracowników czy umiejętność konstruktywnego rozwiązania problemów.

Przechodząc do umiejętności praktycznych, każdy absolwent pielęgniarstwa powinien posiadać rozległą oraz interdyscyplinarną wiedzę z obszaru między innymi pielęgniarstwa, ogólnej wiedzy medycznej, farmakologii, psychologii, socjologii, położnictwa czy dietetyki. Musi posiadać umiejętność profesjonalnej opieki pielęgniarskiej oraz potrafić korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki. Powinien znać się również na udzielaniu świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi. Absolwent musi być zapoznany z regulacjami prawnymi, normami etycznymi, a także umieć się odnaleźć w prawidłowej komunikacji z pacjentem. Kandydatka na stanowisko pielęgniarki musi znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.

Oferty pracy na ciebie czekają!

Podsumowując, gdy zdecydujesz się na rozpoczęcie kariery pielęgniarki, znajdziesz wiele dostępnych ofert pracy w różnych miejscach w Polsce, a także za granicą. Posiadając wyżej wymienione umiejętności i wspomniane powołanie, będziesz na dobrej drodze do zdobycia pracy na wymarzonym stanowisku.