Telemonitoring kardiologiczny umożliwia szybką i skuteczną diagnostykę

Zastosowanie nowoczesnych technologii telemedycznych do diagnostyki kardiologicznej i zdalnego monitorowania pracy serca pozwala lekarzom na szybką i skuteczną diagnostykę pacjentów. Telemonitoring kardiologiczny umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pacjenta dzięki zapewnieniu lekarzowi możliwości stałej opieki nad pacjentem. Ponadto rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić czas zarówno lekarzy jak i pacjentów, poprzez zredukowanie ilości koniecznych wizyt.

Pro-PLUS od początku swojej działalności skupia się na dostarczaniu innowacyjnych technologii dla kardiologii i teleopieki. W odpowiedzi na potrzeby środowiska medycznego dostarczamy rozwiązania technologiczne, które pozwalają indywidualnie dostosować proces diagnostyczny do pacjenta, umożliwiając zwiększenie jego skuteczności – mówi Jerzy Szewczyk Prezes Pro-PLUS.

ZDALNY MONITORING KARDIOLOGICZNY Z APARATEM EHO-MINI

EHO-MINI firmy Pro-PLUS to aparat, który umożliwia telemonitoring kardiologiczny pacjentów. Urządzenie pozwala na rejestrację wysokiej jakości zapisów EKG, monitorowanie pacjenta w jego naturalnym środowisku oraz aktywne uczestniczenie pacjenta w procesie diagnostycznym. Rejestrowane przez EHO-MINI zapisy EKG są automatycznie transmitowane do Platformy Telemedycznej CardioScp WEB, gdzie są dostępne dla lekarza.

Wykorzystanie technologii GSM do transmisji danych zapewnia Quasi online monitoring. Lekarz ma dostęp do wyniku badania pacjenta niemal natychmiast po jego wykonaniu. Warto również podkreślić, że lekarz może zalogować się do Platformy Telemedycznej z dowolnego miejsca za pośrednictwem przeglądarki Internetowej. System złożony z aparatu EHO-MINI i Platformy CardioScp WEB umożliwia lekarzom sprawowanie zdalnej, codziennej opieki nad pacjentem oraz możliwość szybkiej reakcji w przypadku niepokojących zmian – przekonuje Paweł Sowiński ekspert Pro-PLUS.

Aparat EHO-MINI wykorzystywany jest do diagnostyki rzadkich zaburzeń rytmu serca zarówno u pacjentów, którzy czują dolegliwości jak również u pacjentów, którzy ich nie odczuwają. W momencie odczuwania niepokojących objawów pacjent wciska przycisk i uruchamia rejestrację zapisu EKG. Natomiast w przypadku osób, które nie odczuwają zaburzeń kardiologicznych lub mają one miejsce w trakcie snu, istnieje możliwość ustawienia automatycznej rejestracji EKG w określonych odstępach czasu.

W ostatnim czasie wprowadziliśmy w naszych urządzeniach algorytm wykrywający zaburzenia rytmu serca co znacząco zwiększyło wykrywalność zaburzeń oraz efektywność diagnostyki pacjenta – mówi Łukasz Szydłowski odpowiedzialny w Pro-PLUS za algorytmy medyczne.

­– Urządzenie EHO-MINI rejestruje zapis EKG w sposób ciągły do wewnętrznej pamięci aparatu. Zastosowanie bufora wstecznego pozwala na przesłanie do lekarza zapisu EKG obejmującego określony okres sprzed wciśnięcia przez pacjenta przycisku. Ma to szczególne znaczenie w przypadku upadków lub utraty przytomności – pacjent wciska przycisk na aparacie EHO-MINI, gdy odzyska świadomość, a lekarz otrzymuje zapis EKG, na którym zarejestrowano przyczynę zdarzenia. Zaletą monitoringu z aparatem EHO-MINI jest dostarczanie lekarzowi wiarygodnych i wyselekcjonowanych wyników badań zawierających informacje istotne do postawienia diagnozy – podkreśla Paweł Sowiński ekspert Pro-PLUS.

SKUTECZNOŚĆ TELEMONITORINGU KARDIOLOGICZNEGO

Wykorzystanie rozwiązań do telemonitoringu kardiologicznego umożliwia świadczenie opieki kardiologicznej, poprzez dostęp do lekarza specjalisty, który całodobowo analizuje oraz opisuje wyniki EKG. Usługi telemonitoringu dedykowane są seniorom, osobom chorym przewlekle oraz mieszkańcom małych miejscowości i terenów wiejskich tam, gdzie dostęp do lekarza specjalisty jest utrudniony.

Telemedycyna Polska SA ułatwia dostęp do diagnostyki kardiologicznej. Dzięki zapewnieniu wysokiej jakości obsługi, Pacjenci kardiologiczni mogą szybciej otrzymać profesjonalną pomoc. Nasze Całodobowe Centrum Telemedyczne analizuje rocznie ok. 45 000 badań dzięki zastosowaniu technologii telemedycznej Pro-PLUS. Całodobowy zdalny monitoring i zdalne wsparcie Pacjentów bez zastosowania rozwiązań telemedycznych nie byłyby możliwe na taką skalę. Telemonitoring kardiologiczny jest skutecznym rozwiązaniem, dzięki któremu można obniżyć koszty, zachowując wysoką jakość opieki medycznej. Zdalny kontakt z kadrą medyczną wspomaga również prewencję, profilaktykę oraz samoświadomość Pacjentów, co z kolei przekłada się na poprawę stylu życia i stan zdrowia – podkreśla prezes Anna Szymczak z Telemedycyny Polskiej.