Telemedyczny monitoring stanu płodu

Telemedyczny monitoring stanu płodu może poprawić nadzór nad ciążą w ostatnim trymestrze i zwiększyć dostęp do opieki położniczej. Badanie można wykonać przy pomocy lekkiego, mieszczącego się w ręku urządzenia, nie ustępującego pod względem parametrów diagnostycznych oraz bezpieczeństwa dużym aparatom stacjonarnym wykorzystywanym w szpitalach.

Co roku na świecie dochodzi do 2,5 miliona martwych urodzeń. Oznacza to ponad 7000 śmierci nienarodzonych dzieci każdego dnia. Wielu z nich można uniknąć, o czym świadczy korelacja pomiędzy współczynnikami śmiertelności, a dostępem do opieki położniczej. Mimo, że znaczna większość martwych urodzeń ma miejsce w krajach rozwijających się, w krajach rozwiniętych nadal pozostaje wiele do zrobienia – gdyby wszystkie kraje rozwinięte dorównały współczynnikom notowanym w Islandii czy Danii, tylko w 2015 roku można by uniknąć blisko 20000 śmierci.

Telemedyczny monitoring stanu płodu

Rozwiązaniem, które może poprawić nadzór nad stanem płodu w ostatnim trymestrze ciąży, a także istotnie zwiększyć dostęp do opieki położniczej, jest zdalne monitorowanie ciąży przy pomocy telemedycznego KTG. Badanie KTG (kardiotokografia) polega na równoczesnym zapisie czynności skurczowej macicy oraz częstości akcji serca płodu. Na ich podstawie można wnioskować o stanie płodu, a przede wszystkim wykryć wczesne symptomy niedotlenienia – jednej z głównych bezpośrednich przyczyn zgonów wewnątrzmacicznych, powikłań okołoporodowych i w konsekwencji trwałych niepełnosprawności. Telemedyczne KTG wykonuje się przy pomocy niewielkiego mobilnego aparatu, który pacjentka otrzymuje od lekarza lub położnej w celu wykonywania badań samodzielnie pomiędzy wizytami u specjalisty. Jedno z najbardziej innowacyjnych urządzeń tego typu, Pregnabit, powstało we wrocławskiej firmie Nestmedic. Pregnabit mieści się w dłoni i waży mniej niż kilogram, jednak pod względem parametrów diagnostycznych oraz bezpieczeństwa nie ustępuje dużym aparatom stacjonarnym wykorzystywanym w szpitalach.

Tradycyjna diagnostyka wspomagana technologią informatyczną

Pregnabit bezprzewodowo łączy się z siecią GSM i przesyła zapis badania na zintegrowaną z urządzeniem platformę teleinformatyczną, skąd dostęp do niego mogą mieć lekarz prowadzący ciążę, jak i specjaliści pracujący w Medycznym Centrum Telemonitoringu (MCT), którzy analizują zapis w trybie 24/7. Po analizie wynik badania wraz z opisem udostępniany jest także pacjentce. Od przesłania badania na platformę do udostępnienia informacji zwrotnej mija z reguły nie więcej niż kilka minut. W przypadku wyniku nieprawidłowego lub podejrzanego, personel MCT kontaktuje się telefonicznie z pacjentką w celu zebrania pogłębionego wywiadu i przekazania rekomendacji.

Kompleksowe rozwiązanie dla położnictwa

Siła systemu Pregnabit polega na jego kompleksowości i łatwości użytkowania. Dzięki ergonomii urządzenia pacjentka szybko uczy się jego obsługi, a badanie może być przeprowadzone praktycznie zawsze i wszędzie. Platforma zapewnia dostęp do wyników uwierzytelnionym użytkownikom (lekarzowi, MCT, pacjentce), a równocześnie gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa danych wrażliwych oraz ich archiwizację nieograniczoną w czasie. Platforma przeprowadza także częściową automatyczną analizę zapisów, obliczając parametry wspomagające specjalistów w dokonaniu obiektywnej oceny. Zdalna analiza w MCT odbywa się niemal natychmiast po zakończeniu zapisu, co daje szansę na podjęcie szybkiej interwencji medycznej w przypadku wykrycia zagrożenia. Tym samym, profesjonalna diagnostyka dociera do kobiet mieszkających w oddaleniu od ośrodków zdrowia, które nie mają możliwości częstych dojazdów na badania i przyczynia się do zwiększenia szans na szczęśliwe rozwiązanie ciąży.