Technologia śledzenia ruchów oczu pomoże zdiagnozować choroby neurologiczne. Może także pomóc dyslektykom i sportowcom

Technologia śledzenia ruchów oczu, tzw. eye tracking, pozwala w kilka minut zdiagnozować choroby oczu, które mają podłoże neurologiczne. Śledzenie ruchu oczu w formie cyfrowej pomoże również osobom z dysleksją, której towarzyszą często nieprawidłowości wzroku. Często zaburzenia widzenia, które można zidentyfikować dzięki eye trackingowi mają również wpływ na wydolność sportowców.

Diagnozowanie urazów i chorób o podłożu neurologicznym

Testy w formie cyfrowej prezentowane są na ekranie. Technologia eye trackingu wykorzystywana jest do prezentacji testów, a następnie rejestrowane jest zachowanie oczu. Forma cyfrowa zastępuje tradycyjne badania lekarskie i może rozpoznać nieprawidłowości związane z przebytym wstrząsem mózgu. Przekłada się to na problemy z czytaniem oraz trudności w szkole.

Technologia śledzenia ruchu gałek ocznych, czyli eye tracking, sprawdza się już w diagnozowaniu urazów i chorób o podłożu neurologicznym. Urządzenie EyeBOX, dzięki wykorzystaniu opatentowanej technologii Oculogica, jest wstanie nieinwazyjnie zdiagnozować wstrząs mózgu w zaledwie cztery minuty. Technologia opiera się na analizie ponad 100 tys. punktów danych i generuje zupełnie obiektywną, unikalną dla każdego pacjenta ocenę diagnostyczną, czego nie potrafi dokonać człowiek. Eye tracking to technologia pozwalająca jednak nie tylko na diagnozowanie, lecz także na terapię.

– Funkcjonalne badanie wzroku zajmuje ok. pięciu minut i polega na śledzeniu prawidłowości szybkich ruchów gałek ocznych, które wpływają na codzienne funkcjonowanie, prowadzenie pojazdów, chodzenie itd. Badanie to pozwala również określić sposób funkcjonowaniu narządu wzroku, np. zbieżność oczu oraz rozpoznać ewentualne problemy i sformułować zalecenia, np. dla osoby, która jest krótkowidzem lub dalekowidzem – 
mówi Barbara Barclay z RightEye.

Technologia śledzenia ruchów oczu wykorzystywana w badaniu wzroku sportowców

Technologia dostarczana przez RightEye jest testowana w ramach badań wzroku u sportowców z drużyn zawodowych. Firma współpracuje z siedmioma drużynami baseballowymi ligi MLB, z drużyną NHL, a także z klientami z branży wojskowej. Dzięki temu klienci próbują udoskonalić rekrutację zawodników i poborowych, a także opracować schemat wczesnego reagowania na pogorszenie stanu zdrowia osób już zrekrutowanych.

– Wszyscy oni korzystają z naszych badań wzroku u sportowców, badań wydajności wzroku podczas rekrutacji nowych lub obserwacji dotychczasowych zawodników, aby zidentyfikować problemy z układem wzrokowym i zlecić ćwiczenia. Do możliwych problemów należą np. nieprawidłowe szybkie ruchy gałek ocznych w jednym oku, a rozwiązaniem są ćwiczenia i ponowne testy, dzięki czemu zawodnicy mogą poprawić swoje wyniki na boisku – przekonuje ekspertka.

253 mln ludzi z zaburzeniami widzenia

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że na całym świecie żyje 253 mln ludzi z zaburzeniami widzenia. Te z kolei mogą wpływać nie tylko na pogorszenie wydajności w pracy czy wyników sportowych, lecz także na trudności z uczeniem się. Zaburzenia akomodacji i widzenia obuocznego, wady wzroku, zez i niedowidzenie bardzo często towarzyszą dysleksji. Tymczasem Międzynarodowe Stowarzyszenie Dysleksji szacuje, że na całym świecie jest miliard osób z tym zaburzeniem. 

Niedawno opracowana metoda badania Lexpore wykorzystuje technologię śledzenia oczu i sztuczną inteligencję do diagnozowania problemów z czytaniem. System ocenia takie cechy i umiejętności, jak dekodowanie słów, świadomość fonologiczną, znajomość liter, szybkość czytania i rozumienie. Dzięki wynikom badania nauczyciel może otrzymać wizualizację procesu poznawczego, który ma miejsce, gdy badane dziecko czyta.

– Około 25 proc. ludzi ma niezdiagnozowane zaburzenie widzenia. Często mamy z nimi do czynienia w szkołach, w których uczniowie słyszą od nauczycieli, że są leniwi lub za mało się starają albo że mają słabe stopnie, chociaż są zdolni. Nierzadko problemy te mają podłoże w zaburzeniach wzroku i ruchu gałek ocznych – twierdzi Barbara Barclay.

Odbiorcami technologii są podmioty takie, jak szpitale, duże organizacje czy drużyny sportowe, a także prywatne gabinety lekarskie. Analitycy Grand View Research zakładają, że globalny rynek eye trackingu w latach 2018–2025 będzie rósł w średniorocznym tempie na poziomie ponad 26 proc. W 2017 roku wyceniany był na 285 mln dol.

Źródło Newseria.pl