System AioCare – monitorowanie parametrów płuc w warunkach domowych

Podstawą skutecznego kontrolowania chorób płuc są systematyczne pomiary spirometryczne. Na czym polega spirometria i jak często należy ją wykonywać? Czy monitorowanie parametrów płuc w warunkach domowych jest możliwe?

Co to jest spirometria?

Spirometria jest to bardzo powszechny test używany do zmierzenia i oceny sprawności płuc chorego zgłaszającego problemy ze swobodnym oddychaniem. Mierzy ona trzy parametry: głębokość maksymalnego wdechu, głębokość maksymalnego wydechu i szybkość z jaką jesteśmy w stanie wydychać powietrze z płuc. Badanie spirometryczne zleca się w podejrzeniu występowania chorób płuc, najczęściej astmy i POChP (Przewlekłej Obturacyjnej Chorobie Płuc). Sam test trwa ok. 10 minut i nie wymaga szczególnych przygotowań. Badanie polega na nabraniu jak największej ilości powietrza do płuc i szybkim, długim i pełnym wydechu. Tak manewr należy powtórzyć 3 razy.

Jak szybko wykryć astmę?

Duszność to jeden z głównych objawów astmy, odczuwany i zgłaszany przez pacjenta w gabinecie lekarza. Nie zawsze jednak jest to bezpośredni objaw astmy. Duszność to subiektywne odczucie braku możliwości swobodnego nabrania powietrza. Może być objawem alergii, infekcji lub chorób układu krwionośnego. Około 50% pacjentów zgłaszających objawy duszności u lekarza ma prawidłowe wyniki badania spirometrycznego. Trudno jest bowiem wykonać spirometrię dokładnie w momencie odczuwania przez pacjenta dyskomfortu z powodu duszności. Często na wizytę i badanie pacjent czeka 7-14 dni. Dlatego niezwykle ważny jest dostęp pacjenta z powtarzającymi się prawdopodobnymi objawami astmy do urządzenia, które można mieć zawsze pod ręką – szczególnie w czasie złego samopoczucia.

Monitorowanie parametrów płuc w warunkach domowych

System AioCare pozwala na dokonanie pomiaru małym, przenośnym spirometrem i wysłanie wyniku do lekarza przez aplikację mobilną, zainstalowaną na własnym telefonie bezpośrednio do lekarza. Szczególne istotne jest badanie w momencie duszności przy astmie wysiłkowej – występującej najczęściej podczas aktywności, jak bieganie czy bardziej męczący spacer. Pomiar parametrów oddechowych jest możliwy na AioCare poza domem, bo urządzenie mieści się w kieszeni i waży ok. 200 gramów. Bateria w spirometrze wytrzymuje nawet 7 dni bez potrzeby ładowania, można je więc zabrać ze sobą nawet na urlop.

U pacjentów z rozpoznaną astmą lub POChP wykonuje się badania w przypadku nasilenia objawów, zaostrzenia choroby, utraty kontroli nad chorobą, przy zmianie leków oraz w długofalowej obserwacji. Często nasilenie astmy występuje przy niesprzyjających dla alergików warunkach pogodowych, jak smog czy wysoki poziom pyłków w powietrzu.

Diagnoza astma – i co dalej?

Potwierdzona badaniami astma to choroba, którą da się kontrolować, a jeśli monitorowanie przebiega systematycznie, a pacjent stosuje zalecone leki, choroba staje się mało inwazyjna i nie utrudnia codziennego życia. System AioCare daje możliwość systematycznego monitorowania parametrów płuc w warunkach domowych, zarówno u dorosłego z potwierdzoną astmą, jak i u dzieci powyżej piątego roku życia. Badanie wykonuje sam pacjent lub rodzic dziecka, a system sam weryfikuje poprawność wykonania badania i wylicza jego wyniki. Jednocześnie aplikacja umożliwia przechowywanie wyników w postaci elektronicznego dzienniczka w aplikacji, co daje lekarzowi możliwość wglądu w całą historię choroby pacjenta.

W połączeniu z innymi symptomami, które pacjent uzupełnia w aplikacji, jak gorsze samopoczucie czy kaszel, oraz z odznaczaniem także w aplikacji przyjmowania leków, lekarz prowadzący leczenie ma wszystkie dane do zastosowania optymalnej terapii i jak najniższej potrzebnej dawki leków. Sprawdzenie parametrów płuc poprzez spirometrię pozwala samemu pacjentowi odróżnić infekcję od ataku astmy i umożliwia ograniczenie przyjmowania dużych ilości leków sterydowych, które jak każde stosowane w nadmiarze, mogą powodować przykre skutki uboczne.

Dzięki stosowaniu się do zaleceń lekarza, przyjmowaniu przepisanych leków i monitoringowi systemem AioCare, można uniknąć nagłych zaostrzeń, utraty kontroli nad chorobą i w poważniejszych odmianach astmy wizyt na oddziałach ratunkowych i pobytów w szpitalu.