Rehabilitacja Kardiologiczna – postępowanie kompleksowe

Eksperci są zgodni, rehabilitacja kardiologiczna powinna być integralną częścią postępowania dla każdego chorego na serce. O tym jak kompleksowo i skutecznie leczyć pacjentów z chorobami układu krążenia będą dyskutować eksperci, podczas 23. Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które odbędzie się w Wiśle i Ustroniu, w dniach 28-30 marca 2019 roku.

Tematem przewodnim konferencji będzie „Rehabilitacja Kardiologiczna – postępowanie kompleksowe” która nawiązuje do korzeni i do teraźniejszości rehabilitacji kardiologicznej. Coraz częściej mówimy o opiece kompleksowej w kardiologii, a to właśnie dobrze realizowana rehabilitacja kardiologiczna była i jest najlepszym przykładem takiej opieki. Dodatkowo rehabilitacja kardiologiczna w każdej formie realizacji: szpitalna, ambulatoryjna, telerehabilitacja, bardziej niż kiedykolwiekstała się elementem kompleksowego podejście do opieki nad pacjentem kardiologicznym.

 „Rozwój kardiologii, innowacje w zakresie technologii medycznych, farmakologii oraz metod zabiegowych pozwalają coraz skuteczniej leczyć. Równocześnie rośnie liczba pacjentów, którzy poprzez przedłużenie życia dołączają do grupy chorych wymagających długoterminowej opieki, której istotnym elementem jest kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna. Epidemia chorób serca to liczne problemy medyczne, ale też społeczne takie jak: utrata zdolności do pracy, starzenie się społeczeństwa,rosnąca ilość procedur medycznych przy niedoborze kadr medycznych, rosną cekoszty leczenia. W poszukiwaniu rozwiązania tych problemów koncentrujemy się coraz bardziej na prewencji pierwotnej i wtórnej. Niezwykle istotne jest także kompleksowe i skoordynowane postępowanie zorientowane na pacjenta i jego dalszych losach po przebyciu leczenia czy zabiegu operacyjnego” – tłumaczy dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz, przewodnicząca Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK.

„Rehabilitacji kardiologiczna jestniezbędnym elementem kompleksowego leczenia pacjentów z chorobami układu krążenia i unikalną możliwością w systemie opieki zdrowotnej. Najczęstszą przyczyną chorób układu krążenia jest miażdżyca tętnic. Każde, nawet najlepszeleczenie naprawcze (np. udrożnienie tętnicy w zawale serca), nie zatrzymuje postępu miażdżycy. Zawsze istnieje ryzyko kolejnego zawału serca czy udaru mózgu. Rehabilitacja kardiologiczna powinna być kompleksowa, czyli oprócz treningów i ćwiczeń, zapewniać edukację i motywację pacjenta do niezbędnych zmian stylu życia: rzucania palenia, utrzymania właściwej wagi i poziomu cholesterolu  i regularnej aktywności fizycznej. Te zadania są realizowane dzięki współpracy tzw. teamu rehabilitacyjnego (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychologowie,dietetycy). Tylko taka, kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna jest skuteczną bronią przeciwko postępowi i nawrotom choroby.” – dodaje dr n. med. Zbigniew Eysymontt, członek Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 23. Sympozjum SRKiFWPTK.

Organizatorzy mają nadzieję, iż Sympozjum – spotkanie lekarzy,fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów i dietetyków zajmujących się czy zainteresowanych rehabilitacją kardiologiczną, będzie okazją do wzajemnego  korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników.Atrakcyjny program naukowy oraz atmosfera wczesnej wiosny i przepięknych otaczających Wisłę-Ustroń Beskidów, będzie z pewnością sprzyjać obradom.

Więcej informacji o Sympozjum, a także możliwość rejestracji na wydarzenie dostępne są na stronie internetowej Sympozjum: http://rehabilitacja2019.ptkardio.pl/

Szczegółowych informacji udziela:

Janusz Kowalski

Biuro Organizacyjne 23. Sympozjum SRKiFW PTK

janusz@cowalski.pl

tel. 606 83 43 68

medtech.cowalski.pl