Operacja kręgosłupa bez ingerencji w mięśnie przykręgosłupowe

Metoda ALIF stosowana przez klinikę Carolina Medical Center

W klinice Carolina Medical Center przeprowadzono zabieg stabilizacji kręgosłupa w odcinku lędźwiowym techniką operacyjną ALIF. Metoda polega na dojściu zaotrzewnowym do kręgosłupa i w przypadku leczenia odcinków kręgosłupa na poziomie dysków L4-L5 i L5-S1 odnotowuje bardzo dobre wyniki kliniczne. Lekarze 
z warszawskiej placówki podkreślają, że metoda pozostawia mięśnie przykręgosłupowe nietknięte, dzięki czemu pacjenci bardzo szybko wracają do formy.

Innowacyjna operacja kręgosłupa

Operacja została przeprowadzona u pacjentki cierpiącej na przewlekły wieloletni ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa z promieniowaniem do lewej nogi. Przez wiele lat kobieta była leczona lekami przeciwzapalnymi i rehabilitacją. Pomimo młodego wieku terapia nie przynosiła poprawy, a bóle kręgosłupa w istotny sposób ograniczały jej możliwości codziennego funkcjonowania zarówno w pracy, jak i w domu. Badania diagnostyczne wykazały przewlekłą dyskopatię z rozległymi złogami w obrębie kanału kręgowego. Przepuklina drażniła korzeń nerwowy kanału kręgowego wywołując promieniujący ból do dolnej kończyny. Postęp choroby zwyrodnieniowej był przyczyną całkowitej niewydolności krążka kręgowego, ograniczającego ruchowość tej części ciała. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji okazała się całkowita wymiana dysku z dostępu przedniego (zaotrzewnowego), a więc metodą ALIF (ang. anterior lumbar interbody fusion – „przednia lędźwiowa stabilizacja międzytrzonowa”).

W przypadku dyskopatii, gdzie krążek jest znacznie uszkodzony i nie ma szans na wyleczenie, wskazana jest jego całkowita wymiana. Taka operacja polega na wypreparowaniu i usunięciu zniszczonego krążka poprzez dostęp pozaotrzewnowy. Usuwana jest zwapniała przepuklina z kanału kręgowego, dzięki czemu zostają uwolnione korzenie nerwowe. Następnie pacjentowi zostaje wszczepiony implant osadzony na śrubach z wypełnieniem przeszczepami kostnymi. Wszczepiony implant podnosi zapadniętą przestrzeń dyskową i koryguje oś kręgosłupa – zaburzoną na skutek utraty wysokości dysku. Przeprowadzenie operacji przywraca właściwy kąt lordozy i zabezpiecza inne zdrowe krążki kręgosłupa przed ewentualnymi wtórnymi uszkodzeniami.

Metoda ALIF

Obecnie operacje kręgosłupa wykonuje się najczęściej z dostępu tylnego. Jednak w przypadku odcinka kręgosłupa L5-S1 z dużym obniżeniem krążka najlepszym wyborem jest metoda ALIF. Dojście do tego miejsca za pomocą innej metody utrudnia talerz biodrowy lub konieczne jest preparowanie worka oponowego i korzeni nerwowych. ALIF tworzy doskonałe warunki, gdyż pozycja leżąca na plecach otwiera dostęp do chorego dysku – pomiędzy naczyniami chirurg zyskuje dużo miejsca, aby dojść do chorego dysku i swobodnie usunąć go praktycznie w jednym kawałku.

W latach 70. i 80. XX w. operacje kręgosłupa rutynowo wykonywano z dostępu przedniego, jednak z czasem ze względu na brak specjalistów i tym samym pozytywnych wyników, technika ALIF poszła w zapomnienie. Postęp nauki i medycyny dał do dyspozycji lekarzy o wiele lepsze narzędzia, ale również zmienił podejście do tego typu zabiegów.

Metoda ALIF wykorzystywana jest do leczenia dyskopatii odcinka lędźwiowego na poziomach L4-L5 oraz L5-S1 podczas wszczepienia nieruchomych i ruchomych protez krążków międzykręgowych. Jest wskazana dla całkowitego uszkodzenia krążku kręgowego, co stanowi już przesłankę do zastąpienia go implantem, ponieważ w przeciwnym razie dochodzi do nieprawidłowego przenoszenia obciążenia osi ciała. To źródło potencjalnego bólu dla pacjenta. Dla osób otyłych lub ze skoliozą, lekarz zastanowi się nad innymi sposobami operacyjnymi, uwzględniając indywidualną diagnozę pacjenta.

Operacja kręgosłupa z przyszłością

ALIF daje bardzo dobre wyniki kliniczne przy odpowiedniej kwalifikacji w porównaniu z innym metodami, ponieważ nie pozostawia blizny w kanale kręgowym, nie wymaga bezpośredniego preparowania korzeni nerwowych i worka oponowego, zachowuje mięśnie przykręgosłupowe, zapewnia proste i swobodne dojście do dysku i odnotowuje największy procent osiągniecia zrostu kostnego. Oznacza to, że przypadki pacjentów leczonych metodą ALIF statystycznie najrzadziej wymagają reoperacji. Duża powierzchnia implantu, przylegająca do sąsiednich trzonów niemal gwarantuje prawidłowe wgojenie, czyli zintegrowanie się implantu z tkanką kostną.

Metoda ALIF pozwala wykonywać zabiegi na tym odcinku kręgosłupa bezpieczniej i z niewielkim urazem dla pacjenta, który nie wymaga długiej rekonwalescencji czy rehabilitacji. Po ocenie zagojenia implantu można już ćwiczyć nienaruszone mięśnie kręgosłupa.

Pokaż komentarze (1 |)