Nowe możliwości terapeutyczne dla chorych na POChP

Publikacja wyników przełomowego badania klinicznego DYNAGITO® na stronie internetowej czasopisma The Lancet Respiratory Medicine1

Firma Boehringer Ingelheim upubliczniła dane przełomowego 52-tygodniowego badania klinicznego DYNAGITO®, które dowodzą, że u chorych na POChP (przewlekłą obturacyjną chorobą płuc) połączenie tiotropium i olodaterolu (5 µg /5 µg) podawane za pomocą inhalatora Respimat zmniejsza liczbę umiarkowanych i ciężkich zaostrzeń POChP w porównaniu do samego tiotropium podawanego za pomocą tego samego inhalatora.

  • Wyniki są zgodne z dotychczasowymi danymi dowodzącymi, że stosowanie połączenia tiotropium i olodaterolu i podawanie go za pomocą inhalatora Respimat, bardziej zmniejsza nasilenie objawów i poprawia jakość życia w porównaniu do podawania samego tiotropium za pomocą tego samego inhalator2,3, 4,5,6

Leczenie za pomocą połączenia tiotropium i olodaterolu zmniejszyło o 7% częstość umiarkowanych i ciężkich zaostrzeń w przebiegu POChP, w porównaniu do samego tiotropium (p=0,0498).1 Nie osiągnięto wstępnie określonego poziomu istotności p<0,01 dla pierwszorzędowego punktu końcowego badania DYNAGITO®. Wyniki niniejszego badania, w ramach którego w ciągu 1 roku obserwowano ponad 7800 chorych na POChP, zostały opublikowane na stronie internetowej czasopisma The Lancet Respiratory Medicine.

 

POChP to postępująca, ale dająca się leczyć choroba, która znacząco wpływa na życie chorych, od samego początku ograniczając ich codzienne czynności.8,9,10 Zaostrzenia POChP to nagłe epizody  nasilonej duszności, którym często towarzyszy kaszel i nadprodukcja śluzu, mogące trwać przez kilka dni, a nawet tygodni.11 Te epizody poważnie wpływają na stan pacjenta, powodując konieczność pilnej opieki medycznej, w tym hospitalizacji, a czasem prowadzą nawet do śmierci.

 

Kolejne dane wynikające z badania DYNAGITO® wykazały związek podawania połączenia tiotropium i olodaterolu z rzadszym występowaniem umiarkowanych i ciężkich zaostrzeń w przebiegu choroby, wymagających interwencji poprzez podawanie kortykosteroidów ogólnoustrojowych, w połączeniu z antybiotykami lub bez nich, w porównaniu do samego tiotropium:[1]

  • 20-procentową redukcję liczby umiarkowanych i ciężkich zaostrzeń POChP wymagających leczenia sterydami ogólnoustrojowymi (p=0,0068).[1]
  • 9-procentową redukcję liczby zaostrzeń umiarkowanych i ciężkich POChP wymagających zastosowania sterydów ogólnoustrojowych w połączeniu z antybiotykami (p=0,0447).[1]
  • Nie zaobserwowano różnicy w częstości zaostrzeń wymagających leczenia tylko antybiotykami (p=0,2062).[1]

 

W badaniu
DYNAGITO®

nie stwierdzono żadnych nowych zdarzeń niepożądanych związanych z bezpieczeństwem stosowania połączenia tiotropium i olodaterolu. Te dane wykazują również, że połączenie tiotropium i olodaterolu ma podobny profil bezpieczeństwa, co samo tiotropium.

 

Zmniejszenie nasilenia objawów i redukcja ryzyka przyszłych zaostrzeń to główne cele leczenia POChP.7 Według międzynarodowych zaleceń GOLD[2] 2018 terapie LAMA/LABA, takie jak podawanie połączenia tiotropium i olodaterolu, odgrywają główną rolę w leczeniu POChP i pomagają osiągnąć te cele. 7

 

Uwagi dla wydawcy

 

Informacje o POChP

POChP staje się coraz poważniejszym problemem zdrowotnym na świecie. Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że ta choroba stanie się trzecią przyczyną zgonów przed 2030 rokiem.12 Jest to postępująca choroba, która ogranicza przepływ powietrza do i z płuc, utrudniając chorym oddychanie i ograniczając ich codzienną aktywność już od początku trwania. 10 Długoterminowe prognozy dla pacjentów po hospitalizacji w wyniku zaostrzenia przebiegu POChP są złe — 50% pacjentów umiera w ciągu pięciu lat.7

 

Informacje o DYNAGITO®

52-tygodniowe badanie kliniczne DYNAGITO® to badanie, którego pierwszorzędowym punktem końcowym było ustalenie czy terapia LAMA/LABA z zastosowaniem połączenia tiotropium i olodaterolu zmniejsza częstotliwość umiarkowanych i ciężkich zaostrzeń POChP w skali roku w porównaniu do terapii LAMA z użyciem tiotropium u chorych na POChP (FEV1 < 60%) w stadium umiarkowanym i ciężkim, u których wystąpiło co najmniej jedno umiarkowane lub ciężkie zaostrzenie wymagające podania sterydów ogólnoustrojowych i/lub antybiotyków bądź hospitalizacji w ciągu poprzednich 12 miesięcy.1 Badanie kliniczne DYNAGITO® to część szeroko zakrojonego programu badań TOviTO® obejmującego ponad 16 000 pacjentów, którego celem było określenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania połączenia tiotropium i olodaterolu w leczeniu chorych na POChP.13,14,15,16,17

 

Informacje o połączeniu tiotropium i olodaterol podawanego za pomocą inhalatora Respimat

Połączenie tiotropium i olodaterolu jest zarejestrowane do stosowania raz na dobę w ramach podtrzymującego leczenia rozszerzającego oskrzela w celu złagodzenia objawów u dorosłych chorych na POChP. Połączenie tiotropium i olodaterolu wpływa na poprawę funkcji płuc, zmniejszenie nasilenia objawów POChP i poprawę jakości życia w porównaniu do samego tiotropium — już w początkowych stadiach, gdy chorzy wymagają leczenia podtrzymującego. Połączenie tiotropium i olodaterolu jest podawane za pomocą inhalatora Respimat, jedynego dostępnego na rynku inhalatora, który aktywnie dostarcza miękką mgłę, co oznacza, że wymagany jest minimalny wysiłek wdechowy ze strony chorego, aby lek dostał się efektywnie do płuc.[3] 18,19,20,21,22

 

Boehringer Ingelheim
Grupa Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Działa globalnie za pośrednictwem 146 podmiotów zależnych i zatrudnia ponad 50,000 pracowników. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż innowacyjnych produktów leczniczych o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania w medycynie i weterynarii. Firma, założona w roku 1885 pozostaje nieprzerwanie własnością rodziny Boehringer, a jej centrala zlokalizowana jest w Ingelheim w Niemczech.

 

Głównym elementem kultury Boehringer Ingelheim jest zobowiązanie do działań zgodnych z zasadami odpowiedzialności społecznej. Trwałym fundamentem działalności firmy jest zaangażowanie w projekty społeczne, jakim jest np. globalny projekt Making More Health, opieka nad pracownikami i ich rodzinami oraz zapewnianie wszystkim pracownikom równych szans. Współpraca i wzajemny szacunek oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć firmy Boehringer Ingelheim.

 

W 2016 r. firma Boehringer Ingelheim osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 15,9 mld euro. 19,6% wartości przychodów netto (ponad 3 mld euro) zainwestowane zostało w badania i dalszy rozwój.

 

Więcej informacji na stronie www.boehringer-ingelheim.com

 

PIŚMIENNICTWO

1.Calverley P, et al. Lancet Respir Med 2018 Published Online March 28, 2018 http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(18)30102-4

2.Buhl R, et al. Tiotropium and olodaterol fixed-dose combination versus mono-components in COPD (GOLD2-4). Eur Respir J 2015; 45(4): 969-79

3.Ferguson F, et al. Efficacy of tiotropium+olodaterol in patients with COPD by initial disease severity and treatment intensity: a post hoc analysis. Adv Ther. 2015; 32(6): 523-526

4.Singh D, et al. Tiotropium+olodaterol shows clinically meaningful improvements in quality of life. Respir Med. 2015; 10: 1312-1319

5.Singh D, et al.  Effects of tiotropium+olodaterol versus tiotropium or placebo by COPD disease severity and previous treatment history in the OTEMTO® studies. Respir Res. 2016 Jun 18; 17(1): 73

6.Tiotropium/olodaterol RESPIMAT® Summary of Product Characteristics, February 2017

7.Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2018 Report. Available at: http://goldcopd.org/wp-content/uploads/2017/11/GOLD-2018-v6.0-FINAL-revised-20-Nov_WMS.pdf [last accessed January 2018]

8.Mapel D W, et al. Severity of COPD at initial spirometry-confirmed diagnosis: data from medical charts and administrative claims. Int J COPD 2011; 6: 573–581

9.Calverley P. Review COPD: what is the unmet need? British J of Pharma 2008; 115: 487-493

10.Reardon JZ et al. Functional status and quality of life in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Med 2006; 119(10): 32-37

11.WHO. Chronic obstructive pulmonary disease. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/en/ [last accessed January 2018]

12.WHO. Chronic respiratory diseases. Burden of COPD. Available from: http://www.who.int/respiratory/copd/burden/en/index.html [last accessed January 2018]

13.Beeh KM, et al. The 24-h lung-function profile of once-daily tiotropium and olodaterol fixed-dose combination in chronic obstructive pulmonary disease. Pulm Pharmacol Ther 2015; 32: 53–59

14.O’Donnell DE, et al. Effects of combined tiotropium/olodaterol on inspiratory capacity and exercise endurance in COPD. Eur Respir J 2017; 49:1601348

15.Beeh KM, et al. The lung function profile of once-daily tiotropium and olodaterol via Respimat® is superior to that of twice-daily salmeterol and fluticasone propionate via Accuhaler® (ENERGITO® study). Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2016; 11: 193–205

16.Troosters T, et al. Enhancing exercise tolerance and physical activity in COPD with combined pharmacological and non-pharmacological interventions: PHYSACTO randomised, placebo-controlled study design. BMJ Open

2016; 6: e010106

17.Bourbeau J, et al. Behaviour-change intervention in a multicentre, randomised, placebo-controlled COPD study: methodological considerations and implementation. BMJ Open 2016; 6: e010109

18.Newman SP, et al. Lung deposition of fenoterol and flunisolide delivered using a novel device for inhaled medicines: Comparison of Respimat® with conventional metered-dose inhalers with and without spacer devices. Chest 1998; 113: 957-963

19.Pitcairn G, et al. Deposition of corticosteroid aerosol in the human lung by Respimat® Soft Mist™ Inhaler compared to deposition by metered dose inhaler or by Turbuhaler® dry powder inhaler. J Aerosol Med 2005; 18(3): 264-272.

20.Dalby R, et al. A review of the development of Respimat® Soft Mist™ Inhaler. Int J Pharm 2004; 283: 1-9

21.Dalby RN, et al. Development of Respimat® SoftMist™ inhaler and its clinical utility in respiratory disorders. Med Devices (Auckl) 2011; 4: 145-155

22.Anderson P. Use of Respimat Soft Mist Inhaler in COPD patients. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2006; 1(3): 251–259

[1] Nie osiągnięto wstępnie określonego poziomu istotności p<0,01 dla pierwszorzędowego punktu końcowego preparatu DYNAGITO®

[2] Światowa Inicjatywa Zwalczania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

[3] Wymagany jest minimalny wysiłek wdechowy.18