Monitoring wizyjny – wsparcie dla służby zdrowia

Technologia monitoringu wizyjnego poprawia poziom bezpieczeństwa sektora ochrony zdrowia. Lekarze i pielęgniarki mogą szybko sprawdzić stan pacjentów  i odbyć z nimi rozmowę bez konieczności przemierzania kilometrów korytarzy. Monitoring wizyjny uzupełnia niezbędne procedury fizyczne stałym, inteligentnym dozorem pacjentów. Może automatycznie alarmować o zmianach parametrów i sytuacjach wymagających interwencji personelu medycznego, a także wspierać w weryfikowaniu alertów z innych źródeł.  

Monitoring wizyjny – technologia wspierająca pracę służby zdrowia

Czasy, kiedy monitoring wizyjny był jedynie narzędziem dla ochrony szpitali przed niepowołanymi gośćmi dawno minęły. Dzisiaj odpowiada m.in.  za analitykę obrazu w dozorze dostępu do wyznaczonych stref oraz monitorowaniu stosowania wymaganych zabezpieczeń w danym obszarze przez personel i pacjentów.

Co ważniejsze, technologia ta pomaga także w zarządzaniu zasobami fizycznymi i wspiera efektywność pracy zespołów w placówkach ochrony zdrowia. Pozwala szybko ustalić dostępność lekarzy i pielęgniarek oraz przyśpiesza wymianę informacji – komunikowanie. W nagłych przypadkach, szczególnie przy ograniczonej dostępności kadr, nowoczesne systemy wizyjne umożliwiają lekarzom kontakt z pacjentem będącym w innej lokalizacji.

Pacjent w centrum uwagi

Nowoczesne rozwiązania łączące monitoring wizyjny z dwukierunkowym audio – np. w postaci urządzeń zainstalowanych przy łóżkach pacjentów – wspierają pielęgniarki i lekarzy w monitorowaniu aktualnego stanu pacjentów. Kontakt i rozmowy z chorymi mogą być częstsze niż jedynie przy zaplanowanych obchodach lekarskich, lub w sytuacjach alarmowych. Dostęp do personelu medycznego dla pacjentów rośnie, co przekłada się też u nich na poczucie lepszego zaopiekowania.

Niemniej ważna pozostaje dla pacjentów i personelu możliwość komunikowania się tą drogą także z rodziną. Nawet gdy parametry zdrowia chorego nie są najlepsze, a np. zakaźna choroba nie pozwala na bezpośredni kontakt z najbliższymi, inteligentne systemy monitoringu dają namiastkę bliskości i znacznie pomagają w procesie wspierania zdrowienia poprzez umożliwienie komunikowania się z bliskimi.

Komunikacja audio-wizualna z poszczególnymi pacjentami w czasie rzeczywistym – szczególnie z pacjentami wysokiego ryzyka – jest już dostępna i stosowana z sukcesami w wielu szpitalach na świecie. Analityka wspierająca infrastrukturę kamer może być dostosowana do różnych objawów. Jeśli wymagają one natychmiastowego zaalarmowania personelu, nowoczesne systemy monitoringu wizyjnego mogą to robić automatycznie np. informować o upadkach pacjentów, a co więcej dostarczają wizualną walidację alarmów pochodzących z innych urządzeń. Przykładowo, gdy zmieniają się nagle parametry odczytu monitorowanego serca pacjenta, możliwość uzupełnienia odczytu urządzenia o obraz pacjenta z kamery może wesprzeć diagnozę lub reakcję lekarzy – pacjent mógł się przewrócić, zadławić, czy zdenerwować jakąś sytuacją.

Rozwiązania monitoringu wizyjnego nie śpią i nie bywają zmęczone. Technologia wspiera pracowników sektora ochrony zdrowia zarówno podnosząc poziom bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu, jak i zwiększając efektywność pracy lekarzy i pielęgniarek.

Jakość infrastruktury – czynnik decydujący

Komunikowanie na drodze pacjent-lekarz coraz mocniej się cyfryzuje. Rozwój w kierunku bezpiecznego wykorzystania technologii monitoringu w ochronie zdrowia może nastąpić jedynie pod warunkiem wykorzystywania najwyższej jakości sprzętu wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Jakość obrazu przesyłanego przez kamery w czasie rzeczywistym musi umożliwić specjaliście oględziny – liczy się więc także siła i specjalizacja wideo procesorów w kamerach IP. Ponadto nowoczesne rozwiązania muszą uwzględniać środowisko prawne i ochronę pacjentów w tym zakresie, jak np. RODO. Wysokiej jakości rozwiązania obsługują technologię redakcji obrazu czuwającą nad prywatnością pacjentów i maskującą przed niepowołanym wzrokiem ich wizerunek.

Monitoring skraca okres oczekiwania na kontakt z lekarzem i zaczyna w służbie zdrowia wychodzić już poza jej placówki. Nie wszystkim chorym udaje się przecież uzyskać opiekę od razu – nagłe przypadki wymagają przewiezienia pacjenta do szpitala. Inteligentne kamery w karetkach pogotowia umożliwiają zdalne monitorowanie stanu pacjentów w transporcie medycznym. Dzięki takim rozwiązaniom lekarzom w wyjątkowych sytuacjach jest znacznie łatwiej zweryfikować stan pacjenta i zdalnie podjąć decyzje o niezbędnych, nawet ratujących życie procedurach.

Nowoczesna edukacja kadr medycznych dzięki monitoringowi wizyjnemu

Szybka wymiana informacji oraz pilna edukacja kolejnych pokoleń personelu medycznego jest dziś w medycynie niezbędna. Monitoring wizyjny wspiera jakość edukacji klinicznej. Daje obraz w czasie rzeczywistym z operacji, możliwość zapoznania z rzadkimi schorzeniami – zarówno procesem diagnozowania, jak leczenia i nauki na realnych przykładach np. procedur opieki nad pacjentami.  

Istniejąca już infrastruktura monitoringu wizyjnego, wzbogacona lub zintegrowana w systemy spełniające wymagania współczesnej medycyny i opieki nad pacjentem, może znacznie wesprzeć poziom bezpieczeństwa w sektorze ochrony zdrowia. Jednak dopiero inwestycje w rozwiązania monitoringu poprawiające funkcjonowanie placówek zdrowotnych przyniosą prawdziwy zwrot w przyszłości, w której zdalna i zautomatyzowana opieka staną się nową normą.

Artykuł przygotowała:

Dagmara Pomirska, Axis Communications

Więcej o naszych rozwiązaniach monitoringu wizyjnego dla ochrony zdrowia znajdziecie pod  linkiem: https://www.axis.com/solutions-by-industry/healthcare.