Mobilne rozwiązania do opieki nad seniorami

Największym problemem opiekunów osób starszych, szczególnie z demencją lub chorobą Alzheimera, jest konieczność stałej kontroli ich podopiecznych. Rozwiązaniem stają się inteligentne systemy całodobowej opieki nad seniorami, dostarczające danych dotyczących podstawowych parametrów życiowych, lokalizacji i ułatwiające kontakt podopiecznego z lekarzem w przypadku niebezpiecznych sytuacji, takich jak zagubienie czy brak ruchu. Z powodu dynamicznie starzejącego się społeczeństwa takich właśnie technologii pojawia się coraz więcej.

Sytuacja demograficzna osób starszych

Proces starzenia się ludności jest najsilniejszym dzisiaj zjawiskiem, który wpływa na przyszłą strukturę społeczeństwa. Również w Polsce liczba osób w wieku senioralnym stale rośnie i obecnie na 100 młodych ludzi przypada 112 starszych. Najwyższe jednak tempo wzrostu obserwuje się w grupie osiemdziesięciolatków, która w ciągu ostatnich 25 lat zwiększyła się dwukrotnie.

Postępujące zmiany demograficzne powodują wzrost zapotrzebowania na zautomatyzowane i mobilne rozwiązania, wspierające opiekę senioralną. Duże nadzieje pokładane są w rozwoju technologii związanej z robotami opiekuńczymi i Internetem Rzeczy.

Prognozy są nieubłagane i choć obecnie osoby po 65 roku życia stanowią 15 procent populacji, to już za 30 lat ta grupa wzrośnie dwukrotnie.  Spowoduje to wzrost zapotrzebowania na świadczenia systemu ochrony zdrowia, a co za tym idzie wygeneruje wzrost kosztów z tym związanych, wydłuży czas oczekiwania na wizytę lekarską i zwiększy problem braku personelu medycznego.

Z tych właśnie powodów powstaje coraz więcej nowych technologii cyfrowych rozwijających usługi opiekuńcze i zdrowotne, które ułatwią organizację życia i zaspokojanie potrzeb osób starszych, a także ich najbliższych.

Problemy zdrowotne osób w podeszłym wieku

Wraz z wiekiem różne dolegliwości nasilają się, by w końcu przybrać formę chorób przewlekłych, różnego typu upośledzeń i niedomagań. Taki stan sprawia, że prowadzenie normalnego życia staje się coraz trudniejsze. Najczęstsze problemy zdrowotne osób po 65 roku życia, powodujące pogorszenie ich funkcjonowania na co dzień i wymagające dodatkowego wsparcia to:

 • zaburzenia równowagi i upadki,
 • zespoły otępienne,
 • depresja,
 • demencja i choroba Alzheimera,
 • bezsenność,
 • nietrzymanie moczu,
 • upośledzenie wzroku i słuchu,
 • skurcze nocne mięśni kończyn dolnych,
 • odleżyny,
 • osteoporoza.

Taki stan sprawia, że seniorzy stają się uzależnieni od innych, gdyż upośledzenie funkcjonowania zwykle przebiega wielotorowo i łączy się z występującymi w tym wieku chorobami przewlekłymi, takimi jak choroby serca, nowotwory, cukrzyca czy otyłość. Słaba kondycja zdrowotna osób w zaawansowanym wieku oraz dysfunkcja ruchu generuje wiele zagrożeń. Najczęstsze to:

 • upadki,
 • utrata przytomności,
 • zaburzenia świadomości,
 • błądzenie,
 • senność,

Dlatego w ich przypadku niezbędna jest stała opieka i monitoring stanu zdrowia.

Mobilne rozwiązania do opieki nad seniorami

Na pomoc opiekunom seniorów przychodzą innowacje technologiczne, które ułatwiają codzienną pieczę i kontrolę nad bliskimi, poprzez aplikacje mobilne i urządzenia ubieralne, takie jak inteligentne opaski i zegarki. Zdalny monitoring, bezpośredni kontakt z ratownikiem medycznym i opiekunem oraz kontrola parametrów życiowych to najważniejsze możliwości, które oferują inteligentne urządzenia dedykowane seniorom. Mobilny opiekun Comarch CareMate jest również tego typu rozwiązaniem.

Umieszczona na ręce osoby starszej opaska (Comarch WristBand), przypominająca zegarek, za pomocą aplikacji CareMate zainstalowanej na smartfonie dostarcza informacji o:

 • miejscu przebywania seniora, co sprawdza się w przypadku demencji lub choroby Alzheimera,
 • ilości kroków wykonanych w ciągu dnia, a także pomiar pulsu
 • poziomie naładowania baterii,
 • nałożeniu urządzenia przez seniora (aplikacja informuje także o jej zdjęciu).

Dodatkowo urządzenie może monitorować kilku podopiecznych, co więcej samej aplikacji również używać może kilku opiekunów jednocześnie.

Ważnym elementem jest funkcja łączności telefonicznej między podopiecznym a opiekunem i  personelem Zdalnej Opieki Medycznej Comarch.

Comarch WristBand to bardzo wygodne rozwiązanie dla osób, które nie mogą sprawować ciągłej opieki nad starszym członkiem rodziny, mieszkają od niego w dużej odległości czy po prostu chcą być o niego spokojni.

Zakupu cyfrowego zestawu opiekuńczego Comarch WristBand można dokonać w sklepie internetowym:

Urządzenie monitorujące Comarch WristBand sprawdzi się także w przypadku osób:

 • obciążonych ryzykiem zdrowotnym,
 • chcących zwiększyć swoją niezależność,
 • chorych przewlekle,
 • niepełnosprawnych,
 • potrzebujących stałego wsparcia.

Wparcie dla opiekunów

Opieka nad osobami starszymi może generować wiele stresu dla obu stron. Zdalna opieka daje dużą niezależność i poczucie spokoju o bezpieczeństwo seniora. Możliwość szybkiej reakcji w sytuacji zagrożenia, natychmiastowy kontakt z zespołem medycznym czy kontrola aktywności chorego jest konieczna, gdy przebieg choroby lub obecne dolegliwości nie pozwalają na normalne funkcjonowanie. Innowacyjne technologie sprawiają, że opieka nad starszym członkiem rodziny jest łatwiejsza i umożliwia większą kontrolę nad stanem bliskiej nam osoby.