Koronawirus – technologia w walce z epidemią

Koronawirus to nie tylko liczne zakażenia i zgony, wirus ma również wpływ na pogłębiający się kryzys społeczny i gospodarczy. Wiele firm podjęło prace nad wynalezieniem testów i szczepionki na wirusa SARS-CoV-2. Jednak póki nie ma tych rozwiązań trzeba walczyć tylko z objawami choroby i edukować społeczeństwo, aby wykształcić prozdrowotne zachowania.

Epidemia rozprzestrzenia się zastraszająco szybko. Kolejne państwa zamykają szkoły, restauracje, granice i wprowadzają ograniczenia w kontaktach międzyludzkich. Trwa wyścig z czasem w wynalezieniu skutecznej metody walki z wirusem, jego szybkiej wykrywalności i leczeniu choroby wywołanej koronawirusem.

Technologia w walce z epidemią

Naukowcy z trzech kanadyjskich ośrodków badawczych dzięki współpracy wyizolowali wirusa SARS-CoV-2. Swoim odkryciem chcą dzielić się z badaczami z całego świata tak, aby przyspieszyć opracowanie lepszych testów diagnostycznych, terapii i szczepionek.

Również w polskich laboratoriach trwają intensywne badania nad opracowaniem ultraszybkiego testu diagnostycznego w kierunku koronawirusa. Działający w Gdańsku i Wrocławiu SensDx podjął współpracę z zespołem prof. Krzysztofa Pyrca z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie czterotygodniowych prac udało się wyselekcjonować białko charakterystyczne dla wirusa SARS-CoV-2. Następnym krokiem będzie znalezienie cząsteczek, które będą reagować tylko z wyselekcjonowanymi białkami. Celem jest wyprodukowanie łatwego w obsłudze i precyzyjnego testu, który mógłby być używany poza laboratorium, np. na lotniskach czy na granicy, co szybko umożliwiłoby znalezienie pacjenta “zero” zanim zarazi inne osoby.

Do szybkiej diagnostyki zakażeń koronawirusem COVID-19 włącza się również spółka Scope Fluidics. Rozwija innowacyjny system diagnostyki medycznej PCR|ONE. Urządzenie rozpoznaje zakażenia na podstawie analizy DNA za pomocą uznanej na świecie metody PCR. W wyniku ostatnich wydarzeń związanych z epidemią spółka zdecydowała o rozpoczęciu prac nad dostosowaniem urządzenia PCR|ONE do szybkiej diagnostyki zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Urządzenie jest na tyle elastyczne, że po przygotowaniu nowych paneli będzie to możliwe.

Z kolei inna wrocławska firma – DataWalk – zastosowała opatentowaną przez nią technologię opartą o sztuczną inteligencję i przygotowała symulację, w której wzięto pod uwagę zależności pomiędzy miliardami danych. Analizie poddano powiązania pomiędzy ludźmi, lokalizacjami, środkami transportu w oparciu o informacje o ruchu urządzeń mobilnych, informacje z przejść granicznych oraz doniesienia o zachorowaniach. W efekcie wyniki analizy danych pomogą w zlokalizowaniu osób zarażonych wirusem i pacjentów “zero”.

Do walki z koronawirusem przyłączyły się również tacy giganci jak Mastercard czy Wellcome, którzy wspólnie z fundacją Billa i Melindy Gatesów stworzą akcelerator terapii COVID-19, który będzie wspierał firmy i instytucje w opracowaniu ogólnodostępnego leku. Na ten cel przeznaczono 125 mln dolarów.

Działania prewencyjne i reakcja w przypadku wystąpienia objawów

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa rząd polski podjął kroki w celu zapobieżenia epidemii. Zawieszono zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach, ograniczono działalność galerii handlowych, restauracji i kasyna, nie wolno organizować zgromadzeń powyżej 50 osób. Zamknięto granice państwa.

Wszystkie te działania mają charakter prewencyjny. Efektem jest mniejsze przemieszczanie się ludzi i tym samym mniej zachorowań na COVID-19. Ważna jest też kwestia edukacji społeczeństwa. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikania dotykania oczu, nosa i ust. W przypadku kaszlu lub kichnięcia zawsze powinno się zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

W przypadku wystąpienia wysokiej gorączki, duszności i kaszlu oraz kontaktu w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zarażoną należy:

  LUB

  • zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
    Lista szpitali zakaźnych

Aktualna liczba osób zakażonych i państwa, w których pojawił się wirus dostępna jest w raportach WHO na stronie: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/.