Koronawirus może uszkadzać ośrodek mózgu odpowiadający za oddychanie

Najnowsze badania wskazują, że koronawirus może uszkadzać ośrodek mózgu, a konkretnie znajdujący się w pniu mózgu prekompleks Bötzingera, kontrolujący generowanie rytmu oddechowego. Teoria naukowców z IICB może tłumaczyć, dlaczego chorzy na COVID-19 doświadczają tak nagłej i gwałtownej niewydolności oddechowej.

Koronawirus może uszkadzać ośrodek mózgu odpowiadający za oddychanie

Neuroinwazyjny potencjał COVID-19 zbadał zespół naukowców z Indian Institute of Chemical Biology (IICB). Z publikacji, która ukazała się w czasopiśmie American Chemical Society – Chemical Neuroscience, wynika, że koronawirus poprzez jamę nosową i obecne tam zakończenia komórek węchowych dociera do opuszki węchowej mózgu. Stamtąd może infekować znajdujący się w pniu mózgu ośrodek mózgu kontrolujący generowanie rytmu oddechowego (tzw. prekompleks Bötzingera).

Badanie naukowców z IICB to pierwsza taka praca wskazująca na możliwy związek wirusa SARS-CoV-2 z uszkodzeniem pnia mózgu, którego ośrodki kontrolują oddychanie. Wiadomość jest o tyle przełomowa, że może wskazywać na przyczynę nagłej i dramatycznie przebiegającej niewydolności oddechowej, której doświadczają chorzy na COVID-19 – tłumaczy dr Adam Hirschfeld, lekarz pracujący na oddziale neurologicznym i udarowym w jednym z poznańskich szpitali. Jak dodaje: – Oczywiście, dla całkowitej pewności, prawdopodobnie konieczne będą dokładniejsze testy oceniające płyn mózgowo-rdzeniowy na różnych etapach choroby COVID-19 oraz poszerzenie badań pośmiertnych o głębszą analizę ośrodkowego układu nerwowego, na co wskazują także autorzy opublikowanych badań.

Objawy neurologiczne chorych na COVID-19

O tym, że zainfekowani wirusem SARS-CoV-2 doświadczają mnogich objawów neurologicznych wiemy już od kilku miesięcy – z badań przeprowadzonych na chorych z Wuhan.

Najpoważniejsze zaburzenia, których doświadczają to:

  • udar mózgu,
  • nieprawidłowa praca układu mięśniowego,
  • zawroty głowy, zaburzenia świadomości,
  • bóle głowy
  • zaburzenia czucia smaki i zapachu.

Również majowa publikacja w Journal of the American College of Surgeons podkreśliła istotność występującej nadkrzepliwości i związanych z nią powikłań naczyniowych – m.in. niedokrwienia mózgu u chorych na COVID-19. Dotychczasowe doniesienia stanowią więc potwierdzenie, że mózg zainfekowanych koronawirusem ulega uszkodzeniom na skutek przynajmniej kilku różnych przyczyn.


Źródło:

Gandhi S, Srivastava AK, Ray U, Tripathi PP. Is the Collapse of the Respiratory Center in the Brain Responsible for Respiratory Breakdown in COVID-19 Patients? ACS Chem Neurosci. 2020;11(10):1379-1381. doi:10.1021/acschemneuro.0c00217