Kolejna inwestycja Grupy Adamed

Działalność badawczo-rozwojowa będzie realizowana w Obszarze Pilotażowej Produkcji R&D (Pilot Plant)

W otwartym 18 kwietnia br. obszarze Pilotażowej Produkcji R&D (Pilot Plant) Grupy Adamed w Pabianicach prowadzone będą badania nad nowymi substancjami leczniczymi i nowymi postaciami leków stosowanych m.in. w terapii schorzeń onkologicznych i ośrodkowego układu nerwowego.

 

Obszar Pilotażowej Produkcji R&D (Pilot Plant) realizować będzie badania i prace, które są niezbędne pomiędzy wynalezieniem nowej substancji leczniczej lub nowej postaci leku, a wprowadzeniem do produkcji.

Centrum Pilot Plant zostało dofinansowane ze środków strukturalnych Unii Europejskiej przydzielonych przez Ministerstwo Rozwoju. Wsparcie to, w połączeniu z inwestycją Grupy Adamed, pozwoliło na zastosowanie najbardziej innowacyjnych technologii, takich jak tabletkowanie dwuwarstwowe, ekstruzja na gorąco (HME) czy usprawniona granulacja fluidalna. Sprzęt ten umożliwia efektywne wytwarzanie produktów z wartością dodaną, dzięki czemu pacjenci otrzymają szeroki dostęp do wysokiej jakości produktów leczniczych o pożądanej skuteczności i profilu bezpieczeństwa.

W oficjalnym otwarciu stacji pilotażowej produkcji R&D (Pilot Plant) Grupy Adamed w Pabianicach udział wziął wiceminister zdrowia Marcin Czech, który powiedział: „To wielki zaszczyt móc uczestniczyć w uroczystości otwarcia Pilot Plant w Pabianicach. Traktuję to wydarzenie jako kolejny krok na drodze rozwoju firmy Adamed, który śledzę od początku jej istnienia. Z wielkim podziwem obserwuję pomysłowość, innowacyjność i determinację tej rodzinnej, polskiej firmy, a także jej współpracowników, na drodze do wielkiej globalnej firmy, która jest aktywna na 65 rynkach”.

„Ta inwestycja to kolejny dowód naszego zaangażowania w rozwój innowacyjności polskiej gospodarki. Od ponad 30 lat rozwijamy się współpracując z czołowymi krajowymi uczelniami oraz ośrodkami badawczymi i cieszymy się, że nasze prace oparte są o pozostające w kraju prawa własności intelektualnej. Zatrudniamy bezpośrednio ponad 2000 osób, w samym 2016 roku wnieśliśmy do Skarbu Państwa prawie 100 mln podatków oraz opłat i od wielu lat jesteśmy partnerem polskiej gospodarki” – powiedziała dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, dyrektor generalna Grupy Adamed.

„Gratuluję zarządowi firmy postępu, który się dokonał na przestrzeni ostatnich lat. Nie ma wątpliwości, że Grupa Adamed to wizytówka nowoczesności, gdzie widać prawdziwą innowację. Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu ma prowadzenie badań naukowych, wypracowywanie rekomendacji dotyczących kierunków zmian czy inspirowanie działań naukowo-edukacyjnych. Budujecie Państwo sukces Polski każdego dnia” – napisała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii w liście do prezesa Zarządu Grupy Adamed.

Grupa Adamed jest pierwszą polską firmą farmaceutyczną, która już w 2001 r. rozpoczęła poszukiwanie innowacyjnych leków. W 2016 roku otworzyła nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe w obecności ówczesnego wicepremiera i ministra gospodarki Mateusza Morawieckiego, który stwierdził: „Wasza firma jest taką perłą w koronie gospodarki polskiej (…). Rolą państwa jest po pierwsze nie szkodzić, po drugie tam, gdzie można to pomagać i tworzyć warunki do rozwoju takie, które będą jak najsprawniej pozwalały wdrażać wasze projekty, wasze nowe rozwiązania technologiczno-medyczne”.

Pilot Plant

Dział R&D Grupy Adamed z sukcesem opracowuje prototypy innowacyjnych produktów leczniczych, a otwarcie stacji Pilot Plant przynosi możliwość jeszcze sprawniejszego zamknięcia całego cyklu prac, poprzedzających udostępnienie leku pacjentom.

„Przed powstaniem Pilot Plant działania badawczo-rozwojowe musiały być dostosowywane do harmonogramów produkcyjnych. Teraz w nowym obszarze Pilotażowej Produkcji R&D wytwarzane będą serie optymalizacyjne, pilotażowe (rejestracyjne), także te przeznaczone do badań biorównoważności oraz badań klinicznych. Osobny, wyspecjalizowany obszar produkcji zapewni jeszcze bardziej skuteczne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, a także umożliwi wytworzenie większej ilości farmaceutyków” – wyjaśnia Anna Terlecka, dyrektor badań i rozwoju Grupy Adamed.

Grupa Adamed – to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Jest producentem blisko 580 produktów, oferowanych zarówno polskim, jak i zagranicznym pacjentom z 65 krajów świata. Posiada swoje przedstawicielstwa: w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie, Uzbekistanie, Czechach, na Słowacji i Ukrainie. W 2017 roku nabyła pakiet kontrolny jednej z najszybciej rozwijających się w Wietnamie firmy farmaceutycznej Dat Vi Phu.

Obecnie zatrudnia ponad 2000 osób. Od ponad 17 lat firma prowadzi własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową. Tworzy konsorcja naukowo-przemysłowe z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą. Własność intelektualna firmy chroniona jest ponad 170 patentami.

W 2016 roku Grupa Adamed zapłaciła łącznie 43 mln zł z tytułu podatków (PIT i CIT łącznie), 45 mln zł składek ZUS, a 363 mln zł trafiło do jej polskich podwykonawców – firm i przedsiębiorstw.