Jak działają ośrodki leczenia uzależnień?

Osoby uzależnione od różnych używek – alkoholu, narkotyków, dopalaczy i tym podobnych, muszą uzyskać specjalistyczną pomoc, by uwolnić się od swojego nałogu. Wsparcie na poszczególnych etapach leczenia oraz odwyk zapewniają ośrodki leczenia uzależnień. Na jakich zasadach funkcjonują?

Prywatna placówka odwykowa

Zdecydowana większość placówek odwykowych, które zajmują się leczeniem osób uzależnionych – narkomanów, alkoholików, oferuje prywatną pomoc dla takich osób i ich rodzin. Centra medyczne działają prywatnie, czyli poza kontraktami ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Zapewniają bezpieczne i w pełni komfortowe warunki leczenia odwykowego.

Zatrudniają wykwalifikowaną kadrę medyczną i terapeutyczną, dzięki której osoby dotknięte uzależnieniem mają możliwość otrzymania ukierunkowanej pomocy. Realizują oni programy terapii uzależnień, ale i w warunkach ambulatoryjnych przeprowadzają odtrucie organizmu pacjenta, czyli tak zwany detoks. Proponowane rozwiązania są sprawdzone i skuteczne, co daje nadzieję na to, że pacjent ostatecznie po pobycie w ośrodku leczenia uzależnień uwolni się od nałogu i będzie mógł odzyskać w końcu kontrolę nad własnym życiem.

Z dala od świata zewnętrznego

Alkoholik czy narkoman uczyni wszystko, by zdobyć używkę, jaka zaspokoi głód organizmu. Dlatego pozostawanie go w świecie zewnętrznym podczas terapii odwykowej nie jest najlepszym pomysłem. W takim przypadku tylko silna wola lub wydatna pomoc ze strony rodziny czy przyjaciół może zahamować jego głód alkoholowy czy narkotykowy. Jednak takiej osoby nie da się pilnować przez 24 godziny na dobę przez długi czas. Dlatego dla jej efektywnego leczenia ośrodek leczenia uzależnień oferuje kilku czy kilkunastodniowe pobyty na oddziałach zamkniętych. Tam udzielona zostanie pacjentowi pomoc, wsparcie i zostanie objęty profesjonalną opieką medyczną i terapeutyczną.

Dobrowolnie zamknięty w ośrodku leczenia uzależnień pacjent nie ma pokus ze strony zewnętrznego świata. Nie może kupić alkoholu czy narkotyków i tym samym pogłębiać swoje nałogi. Może skupić się na leczeniu i oczyszczaniu swojego organizmu z nagromadzonych w nim toksyn.

Co właściwie leczą ośrodki leczenia uzależnień?

W zależności od danego ośrodka, może on prezentować dla pacjentów i ich rodzin inną ofertę leczenia uzależnień. Nałogiem mogą być nie tylko narkotyki, substancje psychoaktywne – tak zwane dopalacze, czy alkohol. Spektrum używek jest znacznie większe. Uzależnić można się od leków, seksu czy hazardu, komputera i gier komputerowych oraz internetu. Mechanizm uzależnienia jest w praktyce zawsze taki sam. Ośrodki leczenia uzależnień podejmują się terapii pacjentów cierpiących na różne nałogi. Skuteczne rozwiązania terapeutyczne pozwalają się od nich uwolnić poprzez detoks, terapię indywidualną i grupową.

Jeśli chodzi o terapię alkoholową, to w jej trakcie konieczne jest odstawienie alkoholu. Odwyk wiąże się często z powstawaniem nieprzyjemnych objawów odstawiennych, które w ośrodku leczenia uzależnień mogą być skutecznie niwelowane odpowiednimi lekami zapisanymi przez lekarza.

Każde uzależnienie w ośrodku leczenia uzależnień traktowane jest nie tyle jako nałóg, ale jak choroba, która zagraża zdrowiu i życiu pacjentów oraz wywiera negatywny wpływ na całe ich życie. Często można mówić o współuzależnieniu – nałogowca oraz jego najbliższych. Niekoniecznie rodzina alkoholika również może być uzależniona od alkoholu, ale może wykazywać różne objawy wskazujące na współuzależnienie. Także i takie osoby mogą otrzymać w ośrodku leczenia uzależnień odpowiednią pomoc.

Każda osoba uzależniona posiada w sobie siłę woli, by wyjść z nałogu. Czasem jednak potrzebuje wsparcia i specjalistycznego podejścia terapeutycznego by ostatecznie uwolnić się od niszczącego uzależnienia.