przeglądanie Kategoria

Nowoczesna diagnostyka

Wskaźnik SUV w badaniu PET

Aby ocenić funkcjonowanie tkanek organizmu pacjenta podaje się mu lek znakowany cząstkami antymaterii lub emiterami promieniowania gamm. Uzyskany podczas badania obraz można oceniać wizualnie i jakościowo, ale także za pomocą precyzyjnych