Edukacyjna aplikacja – poczuj się jak osoba z niepełnosprawnością

Osobie zdrowej trudno jest często zrozumieć położenie ludzi z niepełnosprawnością przez to nie zawsze zdaje sobie sprawę, jakie wyzwanie stanowi dla tej grupy społecznej codzienne funkcjonowanie. Pomagają to zmienić najnowsze technologie.

Przeciętny Kowalski niejednokrotnie bagatelizuje problemy osób z niepełnosprawnościami, co wynika ze zwyczajnej niewiedzy. Stan świadomości Polaków co prawda się poprawia – zwłaszcza dzięki szeregu programom edukacyjnym i kampaniom społecznym – ale tej wiedzy nigdy dość. Dlatego pożyteczne są wszelkiego rodzaju inicjatywy, które pomagają ludziom zdrowym zrozumieć położenie ich niepełnosprawnych krewnych, sąsiadów, znajomych. Pomocna jest  tutaj nowoczesna technologia, w tym gry wideo, czego przykładem jest aplikacja multimedialna opracowana przez studenta Politechniki Warszawskiej – Artura Petrzaka pod kierownictwem dr inż. inżyniera Sławomira Paśko. Dlaczego?

Otóż ta gra pozwala nam wcielić się w rolę osoby z niepełnosprawnością która porusza się po mieście na wózku inwalidzkim – po jego ulicach, parkach, skwerach i budynkach. I tak jak każdy, kto musi korzystać z takiego urządzenia, my na ekranie komputera musimy zmagać się z wieloma przeszkodami terenowymi jak schody i wysokie krawężniki. Wyzwaniem staje się często także pokonanie parkowej alejki i generalnie trzeba się sporo natrudzić, aby manewrować wózkiem.

Czas gry jest mierzony, a uczestnik musi znaleźć paczki rozłożone w różnych miejscach. Po zakończeniu danego etapu dowiadujemy się ile minut i sekund zajęło nam pokonanie danego odcinka na wózku, a ile w porównaniu zajmuje pokonanie takiego samego dystansu zdrowej osobie na własnych nogach. Trójwymiarowa grafika aplikacji może zostać w każdej chwili ulepszona, co podniesie poziom odwzorowania naturalnych warunków, w jakich pokonuje się wybrane trasy, przez co gra stanie się bardziej realistyczna. Dodatkową zachęta może być fakt, że grę można w przyszłości rozszerzyć o opcję używania gogli VR.

Edukacyjna aplikacja – poczuj się jak osoba z niepełnosprawnością.

Trwa ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością. Celem akcji STOP Barierom, realizowanej przez Fundację Neuron Plus jest informacja oraz edukacja osób niepełnosprawnych o możliwości i dostępności usług oferowanych przez instytucje państwowe i firmy prywatne. Założeniem projektu jest również aktywizacja wskazanych osób do pełnoprawnego funkcjonowania w przestrzeni publicznej, społecznej i komercyjnej. Kampania STOP Barierom potrwa do końca grudnia 2019 roku.

Więcej na: www.stopbarierom.pl

Akcję wspierają: PKO Bank Polski, Fundacja BGK, Fundacja Orlen – DAR SERCA, Fundacja KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.