Dzień Niewydolności Serca – Warszawa 16.06.2019 r.

Niewydolność serca to groźne schorzenie o poważnym rokowaniu, ale dzięki ciągłemu postępowi kardiologii większości pacjentów można pomóc. Wymaga to nie tylko doboru złożonej terapii, ale przede wszystkim edukacji pacjenta i jego rodziny. Konieczna jest także poprawa świadomości tej choroby w polskim społeczeństwie oraz propagowanie profilaktyki chorób układu krążenia, które do niej prowadzą. W tym celu, podobnie jak w innych krajach europejskich, w dniu 16 czerwca 2019 r. w Warszawie organizowany jest Dzień Niewydolności Serca.

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP (przy fontannach na Starym Mieście). Wydarzenie skierowane jest do wszystkich tych którzy chcą dowiedzieć się co zrobić, aby nie zachorować na niewydolność serca i jak postępować, jeśli choroba wystąpi, a dodatkowo miło spędzić czasu na świeżym powietrzu.

W ramach Dnia Niewydolności Serca będzie można zmierzyć ciśnienie tętnicze, dokonać pomiaru wagi oraz wzrostu, a także oznaczyć poziom cholesterolu i glukozy. Ponadto będzie można nauczyć się pierwszej pomocy, skorzystać z porady dietetyka oraz uczestniczyć w aktywnościach sportowych i rehabilitacyjnych. Organizatorzy umożliwią także zapoznanie się ze startupami działającymi w obszarze medtech – oferującymi rozwiązania dla pacjentów, a także spotkanie z organizacjami pacjenckimi. Nie zapomniano również o najmłodszych dla których przewidziano szereg atrakcji.

„Dziś w obliczu epidemii niewydolności serca istotne wydaje się nie tylko edukowanie chorych z już rozpoznaną niewydolnością serca (co oczywiście jest bardzo ważne) ale również uświadamianie nam wszystkim zachowań, które będą chroniły nas przed zachorowaniem na niewydolność serca (kontrola ciśnienia, tętna, masy ciała czy stresu).” – podkreśla dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak.

Jesteśmy przekonani, że wydarzenie przyczyni się do poprawy opieki nad pacjentami z niewydolnością serca.

Dzień Niewydolności Serca – program wydarzenia

11:00 Rozpoczęcie – dr hab. n. med., prof. UJ Andrzej Gackowski,
dr hab. n. med., prof. IK Przemysław Leszek, dr hab. n. med., prof. PAN Agnieszka Pawlak

11:10 Powitanie Gości

11:20 – 11:35 Wystąpienia organizacji pacjenckich
• Prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca – Marta Kałużna-Oleksy
• Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów – Beata Ambroziewicz
• Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Pacjentów EcoSerce – Agnieszka Wołczenko
• Prezes Instytutu Człowieka Świadomego – Marek Kustosz

11:35 – 11:50 Występ artystyczny – Dorota Osińska

11:50 – 12:40 Co to jest niewydolność serca?
a) życie z niewydolnością serca – praktyczne wskazówki
• aktywność fizyczna – Ewa Kozdroń
• stres jak sobie z nim radzić – Renata Korzińska
• aktywność seksualna – Anna Kępczyńska-Nyk
• podróżowanie – Iwona Bartecka-Szarek
• używki – Jerzy Piwoński
• jakie objawy powinny pacjentowi sugerować o potrzebie zgłoszenia się do Lekarza POZ,
kardiologa, szpitala – Andrzej Gackowski
b) wywiad z pacjentem z NS – co jest największym wyzwaniem dla chorego na NS – Kamil
Kwiatek
c) niewydolność – aspekt społeczny i ekonomiczny – Jakub Gierczyński

12:45 – 13:35 Jak zapobiegać niewydolności serca
• dieta – Jerzy Piwoński
• aktywność fizyczna – Ewa Kozdroń
• stres – Renata Korzińska
• samokontrola – wystąpienie co powinien kontrolować pacjent – Przemysław Leszek
• wywiad z uczestnikiem TRIATLONU

13:35 – 13:50 Występ artystyczny – Robert Kowalski

13:50 – 14:50 Jak skutecznie leczyć niewydolność serca
• kontynuacja leczenia – Agnieszka Pawlak
• nowe metody leczenia – Paweł Rubiś
• rehabilitacja kardiologiczna – Ryszard Piotrowicz
• programy wsparcia dla pacjentów – Marta Łyżwa-Pączek, Anna Bajdzińska-Korona
• monitorowanie chorych – jaka przyszłość? – prezentacje startupów

14:50 – 15:00 Zakończenie

Przez cały czas trwania wydarzenia dostępne stanowiska:

  1. pomiary ciśnienia RR i HR, wagi, wzrostu, BMI, BSA
  2. porady dietetyczne
  3. pierwsza pomoc
  4. aktywności fizyczna i rehabilitacja
  5. atrakcje dla dzieci
  6. startupy medyczne
  7. organizacje pacjenckie
  8. uniwersytet trzeciego wieku

Organizatorami przedsięwzięcia są Sekcja Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Instytut Kardiologii w Warszawie.