Dzień Dawcy Szpiku w Centrum Okulistycznym Świat Oka

Już w sobotę, 9 marca w Centrum Okulistycznym Świat Oka przy ul. Merliniego 9 w Warszawie kolejny raz odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi oraz szpiku pod hasłem Dzień Dawcy Szpiku. Akcja zorganizowana została przez fundację DKMS oraz Centrum Okulistyczne Świat Oka.

Co godzinę jedna osoba w Polsce dowiaduje się, że ma białaczkę. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od Dawcy niespokrewnionego, niestety wielu Pacjentów wciąż nie znajduje zgodnego genetycznie Dawcy.

Fundacja DKMS, w ramach Dni Dawców Szpiku, od kilku lat współpracuje z osobami i instytucjami zainteresowanymi propagowaniem idei dawstwa. Inicjatywa ma na celu zwiększenie szans pacjentów oczekujących na przeszczep komórek macierzystych lub szpiku na znalezienie bliźniaka genetycznego. Akcje rejestracji potencjalnych dawców prowadzone są przez okrągły rok w różnych miejscach Polski. Najbliższa odbędzie się 9 marca w siedzibie Centrum Okulistycznego Świat Oka przy ul. Merliniego 9 w Warszawie.

Specjaliści Świata Oka na co dzień opiekują się wzrokiem pacjentów chorujących na nowotwory i pomagają im zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie choroba oraz jej leczenie. Interdyscyplinarny zespół zapewnia holistyczne spojrzenie na pacjenta oraz kompleksowe i nowoczesne metody diagnostyczno-terapeutyczne.

Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się:

Data: 9 marca 2019 r.

Godzina: 10:00 – 15:00

Miejsce: Świat Oka Centrum Okulistyczne

Adres: Dominika Merliniego 9, Warszawa

Kto może zostać dawcą?

Zarejestrować może się każda zdrowa osoba pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważąca minimum 50 kg. (bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepienia. Wszyscy, którzy chcą zarejestrować się, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

Kilka faktów związanych z inicjatywą

Statystyki WMDA (Światowej Organizacji Dawców Szpiku) są alarmujące: co 35 sekund ktoś na świecie zapada na raka krwi. Spośród chorób dziecięcych, rak krwi jest najczęstszą przyczyną śmierci. W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białaczka, czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie komórek macierzystych krwi lub szpiku. Jedynie 25% pacjentów ma szczęście znaleźć dawcę we własnej rodzinie. Większość przeszczepień odbywa się dzięki dawcom niespokrewnionym, którzy jako ludzie dobrej woli zarejestrowali się, aby bezinteresownie ratować życie każdego chorego, który potrzebuje przeszczepienia.

***

Świat Oka to kompleksowe Centrum Okulistyczne i nowoczesne Studio Optyczne zlokalizowane w Warszawie przy ul. Dominika Merliniego 9. Wszechstronna oferta dedykowana jest dla każdego pacjenta niezależnie od jego wieku  i potrzeb. Świat Oka to zespół 60 doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów, którzy mają do dyspozycji 12 pracowni, 2 sale zabiegowe oraz 50 urządzeń dedykowanych m.in. laseroterapii, chirurgii zaćmy, jaskrze, chorobom siatkówki, korekcji wad wzroku czy estetyce okulistycznej. Centrum Okulistyczne Świat Oka zostało wyróżnione przez Instytut Biznesu tytułem Ambasadorzy Zdrowia 2018 za wiedzę, doświadczenie i poprawę jakości życia pacjentów.

Dyrektorką Medyczną i Naukową Centrum Okulistycznego Świat Oka jest dr n. med. Anna Maria Ambroziak, specjalistka chorób oczu, członkini Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO), Przedstawicielka Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Kontaktologicznym Lekarzy Okulistów (ECLSO). Redaktorka Stanowiska Polskiej Grupy Ekspertów Akademii Powierzchni Oka.  20 lat pracowała w Katedrze i Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie. Adiunkt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Medycznego. Prelegentka konferencji krajowych i międzynarodowych. W dorobku naukowym ma ponad 100 publikacji oraz udział w licznych badaniach i grantach naukowych.

Więcej informacji:

https://swiatoka.pl/

https://www.facebook.com/SwiatOkaCentrumOkulistyczne/