Bionorica jako “Phytoneering Company”

Skąd się wzięła i co właściwie oznacza fitoinżynieria?

Pojęcie fitoinżynierii nie jest powszechnie znane, a tym samym właściwie rozumiane, jednak dzięki firmie Bionorica zaczęło coraz częściej pojawiać się w słowniku branży farmaceutycznej oraz medycznej. Skąd się wzięła i co właściwie oznacza fitoinżynieria?

Pojęcie fitoinżynierii nie jest powszechnie znane, a tym samym właściwie rozumiane, jednak dzięki firmie Bionorica zaczęło coraz częściej pojawiać się w słowniku branży farmaceutycznej oraz medycznej. Skąd się wzięła i co właściwie oznacza fitoinżynieria?

Jako “Phytoneering Company” Bionorica z dnia na dzień coraz bardziej zaznajamia medycynę z zagadnieniami fitofarmakologii, czyli ogólnie rozumianego ziołolecznictwa. Pamiętać należy, że wiele powszechnie dostępnych leków ma w swoim składzie substancje pochodzenia naturalnego, chociażby  kwas acetylosalicylowy– potocznie aspiryna, organiczny związek chemiczny,  pochodna kwasu salicylowego, po raz pierwszy wyodrębniony z kory wierzby.Współcześni farmakolodzy, mikrobiolodzy, botanicy ichemicy właśnie wśród roślin poszukują wciąż nowych leków i substancji czynnych. Najintensywniej badania te prowadzone są w krajach najbardziej rozwiniętych gospodarczo: w Europie zdecydowanie najsilniejsza i najnowocześniejsza fitofarmakologia  stosowana jest w Niemczech, na świecie: w Chinach i Japonii.
Skoro fitofarmakologia to ziołolecznictwo, czym jest fitoinżynieria? “Phytoneering” jest połączeniem ogromnego potencjału substancji czynnych pochodzenia naturalnego (phytos) z wiedzą i metodami nowoczesnych badań farmaceutycznych (engineering). W firmie Bionorica kładzie się wyjątkowy nacisk właśnie na tę część, czyli nieustający rozwój w duchu nauki oraz zdobywanie poprzez badania coraz więcej informacji o substancjach czynnych, które są dostępne w naturze.

Dział badań Bionorica
W marcu 2005 roku została utworzona Bionorica Research S.A., jako spółka córka firmy Bionorica SE. Celem instytutu jest przyspieszenie badań i rozwoju leków roślinnych w tradycyjnych i nowych wskazaniach leczniczych. Utworzenie Bionorica Research S.A. było współfinansowane przez władze lokalne oraz Tyrolską Fundację Przyszłości. W celu dalszego rozwoju leków roślinnych, w 2008 roku nastąpiła rozbudowa laboratorium. Dzięki temu Instytut obok klasycznych urządzeń laboratoryjnych dysponuje także specjalnymi, dużymi urządzeniami do preparatywnego oczyszczania składników roślinnych, jak również nowymi, analitycznymi instrumentami do rozdzielania kompleksowych mieszanin. W roku 2010 laboratoria wzbogaciły się o wysoce czuły spektrometr masowy najnowszej generacji, dzięki któremu Bionorica jest w stanie bardzo dokładnie i szybko badać kompleksowość substancji czynnych roślin leczniczych na całkowicie nowym poziomie technologicznym. Oprócz bardzo dobrych kontaktów z uniwersytetami w Innsbrucku, Wiedniu i Graz, Instytut współpracuje z różnymi organizacjami badawczymi na całym świecie. W Innsbrucku dzięki wieloletnim kontaktom współpracuje z tamtejszymi instytutami: chemii analitycznej i radiochemii, farmakognozji, botaniki oraz farmakologii.

Źródło Bionorica
zostaw komentarz