Comarch HealthNote – darmowa aplikacja do monitorowania zdrowia osób chorych przewlekle

Samokontrola jest kluczowym elementem terapii w chorobach przewlekłych, zwłaszcza w przypadku cukrzycy, otyłości czy niewydolności krążenia. Dzięki niej pacjent może wpływać na przebieg schorzenia, kontrolować objawy i przyczynić się do zmniejszenia powikłań. Potrzebna jest jednak do tego konsekwencja, dyscyplina i trochę wiedzy medycznej. Na dalszym etapie pomocne będą technologie mobilne ułatwiające zapisywanie i analizę zebranych danych, a także udostępnianie ich personelowi medycznemu.

Korzyści z zastosowania aplikacji mobilnych do monitorowania zdrowia

Wraz z rozwojem nowych technologii pacjenci mogą w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób monitorować swoje zdrowie. Ogólnodostępne i bezpłatne aplikacje, które można zainstalować na smartfonie, przynoszą wiele korzyści zarówno choremu, jak i personelowi medycznemu, który może w wygodny sposób przeanalizować zebrane przez podopiecznego wyniki badań i jego dokumentację medyczną.

Ponadto telefon zwykle każdy ma przy sobie, więc dostęp do danych dotyczących stanu zdrowia jest łatwy, szybki i poręczny. Aplikacje to też wygoda wprowadzania pomiarów, przejrzystość i czytelność, zwłaszcza, gdy można je wyświetlić w postaci wykresów w zadanym przedziale czasowym. Dzięki zastosowaniu różnego rodzaju statystyk, użytkownik może śledzić przebieg choroby, wpływ przyjmowanych leków na jej rozwój oraz efekty podejmowanych kroków w leczeniu, co wpływa na proces uczenia się i reagowania na nietypowe objawy. Lekarz prowadzący, dzięki dodatkowym obserwacjom poczynionym przez pacjenta, szybko zweryfikuje zastosowane metody leczenia i zmieni lub podtrzyma zastosowaną terapię.

Reasumując, korzyści płynące ze stosowania aplikacji mobilnych w procesie leczenia, zwłaszcza chorób przewlekłych, są szerokie:

 • łatwość zapisywania danych, także dla osób starszych,
 • czytelność wyświetlania danych,
 • możliwość udostępniania zebranych pomiarów lekarzowi za pomocą telefonu,
 • możliwość przechowywania dokumentacji medycznej,
 • możliwość analizy danych w czasie i na wykresach,
 • dostępność – telefon zawsze mamy przy sobie,
 • możliwość weryfikacji procesu leczenia przez lekarza,
 • analizowanie objawów i szybsza reakcja na nie,
 • usprawnienie procesu zarządzania chorobą,
 • łączenie z innymi aplikacjami, na przykład monitorującymi aktywność,
 • oszczędność kosztów leczenia.

Aplikacja Comarch HealthNote do monitorowania zdrowia osób chorych przewlekle

Aplikacje mobilne są dużym wsparciem dla osób chorych chronicznie. Jedną z nich jest Comarch HealthNote – rodzaj elektronicznej książeczki zdrowia, służącej nie tylko do zapisywania podstawowych pomiarów i obserwacji, ale również dokumentacji medycznej.

Comarch HealthNote to wygodne narzędzie, które może być wykorzystane w terapii leczenia chorób przewlekłych i kontrolowania stanu zdrowia. Szczególnie sprawdzi się w przypadku osób zmagających się z:

 • cukrzycą – zapisywanie pomiarów glikemii,
 • niewydolnością krążenia – zapisywanie pomiarów wagi, tętna i ciśnienia krwi,
 • nadciśnieniem – zapisywanie pomiarów ciśnienia krwi,
 • otyłością – zapisywanie pomiarów wagi, monitorowanie aktywności ruchowej,
 • zaburzeniami pracy tarczycy – zapisywanie objawów związanych z samopoczuciem i temperatury,
 • depresją – zapisywanie objawów związanych z samopoczuciem.

Dzięki możliwości analizowania danych na wykresach w różnych przedziałach czasowych, chory może obserwować przebieg schorzenia, a następnie przekazywać wybrane informacje lekarzowi za pomocą dostępnych w telefonie narzędzi, zarówno podczas wizyty w gabinecie, jak i w czasie wideoporady. Odbywa się to poprzez zeskanowanie kodu QR,wpisanie numeru PIN lub przez e-mail.

Wystarczy, że lekarz otworzy stronę dladoktora.pl i wybrane przez pacjenta w aplikacji informacje wyświetlą się na ekranie po zeskanowaniu smartfonem kodu QR lub wpisaniu wygenerowanego PIN-u. Co więcej, wszystkie przekazane dane będą dostępne tylko na czas trwania sesji (lub na stałe, w przypadku wysłania maila).

W przypadku osób przewlekle chorych ważna jest też zebrana przez lata dokumentacja medyczna, którą często trzeba przedstawić lekarzowi. Mogą to być badania, wypisy czy zalecenia, które są istotnym elementem postawienia właściwej diagnozy. Mając zainstalowane oprogramowanie Comarch HealthNote, elektroniczne archiwum jest zawsze pod ręką. Wystarczy do aplikacji dodać zapisany w telefonie dokument lub zeskanować go za pomocą aparatu, żeby uporządkować  historię choroby. Również te informacje można udostępniać za pomocą wcześniej wspomnianych narzędzi, jak i e-maila.

Aplikacja, umożliwiająca przechowywanie tak dużej i różnorodnej ilości danych – czy to wyników badań, dokumentacji medycznej, czy wykonanych samodzielnie pomiarów – jest w przypadku osób przewlekle chorych niezwykle użyteczna, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia życia. Często w tak trudnych momentach, pod presją czasu i stresu trudno jest znaleźć niezbędne dokumenty. Często nie ma na to czasu, a wiedza medyczna w tym wypadku może być kluczowa dla podjęcia właściwego leczenia. Jeśli chory aktywnie korzystał z aplikacji, zawarte w niej informacje mogą być nawet kwestią życia lub śmierci.

Wpływ nowoczesnych technologii na zdrowie pacjentów

Coraz większy nacisk obecnie kładzie się na stosowanie samokontroli i monitoringu stanu zdrowia w przebiegu chorób przewlekłych. Daje to oszczędności kosztów leczenia, skrócenie kolejek do lekarza i większą kontrolę choroby, a nawet, przy aktywnym włączeniu się pacjenta w proces leczenia, wydłużenie jego życia.

Dzięki różnego typu aplikacjom pacjenci mogą we własnym zakresie zapisywać i analizować główne parametry zdrowia, do których można zaliczyć ciśnienie krwi, poziom glukozy, temperaturę, wagę czy różnego typu objawy. Z pomocą powszechnie dostępnych narzędzi współczesny pacjent dysponuje większą wiedzą, szybciej się uczy i ma większą świadomość swojej choroby.

Aplikacje mobilne przyczyniają więc się do promocji zdrowia jako wygodne oprogramowanie do monitorowania, wyznaczania celów, poprawiania samokontroli oraz zwiększenia wiedzy na temat własnego zdrowia.