Aktualne stawki wynagrodzeń w branży farmaceutycznej oraz sprzętu medycznego


Dynamika i konkurencyjność branży farmaceutycznej oraz technologii medycznych powoduje, że rekrutacja zaangażowanych i wysoce wykwalifikowanych pracowników jeszcze bardziej zyskała na znaczeniu. Monika Kaźmierczak, manager w zespole Healthcare & Life Sciences w firmie rekrutacyjnej Michael Page, analizuje potrzeby firm z tych obszarów oraz omawia możliwe wynagrodzenia.    

Potrzeba potencjału przywódczego

Zgodnie z raportem firmy IQVIA w 2017 r. rynek farmaceutyczny w Polsce wart jest ponad 38 mld zł, co oznacza 4,9 proc. wzrost rok do roku. Z kolei wg danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR) szacunkowa wartość polskiego rynku sprzętu medycznego to ok. 9,1 mld złotych.

Z uwagi na wartość tych rynków nie dziwi fakt, że MIiR uwzględniło producentów leków i wyrobów medycznych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jako ważne obszary dla krajowej gospodarki. Branże te nieustannie stoją przed wymogiem zwiększonej efektywności z naciskiem na badania i rozwój, a przy tym muszą być elastyczne pod kątem pojawiających się regulacji oraz zmian wynikających z nowoczesnych technologii – mówi Monika Kaźmierczak manager w zespole Healthcare & Life Sciences w Michael Page. – Wszystko to wpływa na fakt, że oprócz potencjału kompetencyjnego i eksperckiego rozumianego jako umiejętność wykonania danej pracy tu i teraz, firmy coraz większą uwagę zwracają na zdolności przywódcze oraz zaangażowanie i zbieżność aspiracji kandydata z wizją firmy. Umiejętność wyłonienia takiej osoby z pasywnego rynku pracownika oraz profesjonalnie i sprawnie poprowadzony proces rekrutacji wpływa na to, czy kandydaci finalnie decydują się na zmianę zawodową– wskazuje ekspertka. 

Atrakcyjne stawki wynagrodzeń w branży farmaceutycznej

Wśród kandydatów poszukiwanych na rynku farmaceutycznym są m.in. doradcy medyczni z naciskiem na osoby w terenie współpracujące ściśle z działami komercyjnymi oraz managerowie ds. medycznych, a także eksperci ds. refundacji i kontaktów instytucjonalnych, co wynika z coraz bardziej nasyconego nowoczesnymi terapiami rynku, dużego wzrostu rejestracji w amerykańskiej Agencji Żywności i Leków oraz Europejskiej Agencji Leków, a także ograniczonego budżetu ochrony zdrowia i zawiłości przepisów regulacyjnych w Polsce.

Opracowany przez ekspertów Michael Page przegląd płac wskazuje, że zarobki doradcy medycznego zaczynają się na poziomie 12 tys. zł brutto, a mogą wynieść 20 tys., co uzależnione jest od posiadanego doświadczenia. Do miesięcznego wynagrodzenia należy także doliczyć bonusy wynoszące między 20-30 proc. oraz samochód służbowy lub ekwiwalent. Pensja osoby na stanowisku Medical Sciences Liaison to natomiast przedział między 10-15 tys. zł brutto oraz bonusy na poziomie 10-20 proc. Wynagrodzenie kierownika ds. medycznych to z kolei 15-22 tys. zł plus premia w wysokości 20-25 proc., auto oraz dodatkowe benefity – wymienia Monika Kaźmierczak. – Tymczasem osoba pełniąca funkcję managera w dziale refundacji może liczyć na wynagrodzenie w przedziale 18-25 tys. zł brutto oraz bonusy wynoszące 20-25 proc. i służbowy samochód czy też ekwiwalent. Należy także zaznaczyć, że coraz więcej pracowników z doświadczeniem w tym dziale obejmuje role w zarządach. Warto też wspomnieć, że w kwestii dodatków do wynagrodzenia na rynku farmaceutycznym w mniejszych organizacjach, pracownicy mogą także otrzymać pakiet firmowych akcji – dodaje ekspertka Michael Page.  

Otwarcie na osoby spoza branży w sektorze sprzętu medycznego  

Na rynku sprzętu medycznego, który do niedawna charakteryzował się wysokim poziomem hermetyczności w przepływie pracowników, a niska rotacja i wieloletni staż pracy były siłą firm z uwagi na bardzo relacyjny i regulowany rynek, nastąpiła widoczna zmiana. W obliczu konieczności poszukiwania przez firmy nowych rozwiązań, zwłaszcza w sposobie sprzedaży ich produktów, sektor urządzeń medycznych otworzył się na rekrutację pracowników z takich branż jak farmacja, biotechnologia czy też innych obszarów, w których ważne jest doświadczenie w sprzedaży przetargowej oraz znajomość prawa zamówień publicznych.

Jednymi z najbardziej poszukiwanych ekspertów w tym obszarze są Kierownicy Produktu, których zarobki w zależności od doświadczenia mogą wynieść od 10 do 18 tys. zł brutto. Wynagrodzenie Kierowników Regionalnych w sprzedaży waha się z kolei między 8 a 14 tys. zł brutto miesięcznie. W firmach widoczne jest także zapotrzebowanie na specjalistów ds. produktu z wiedzą techniczną, wspierających często dział serwisu , których pensja zaczyna się od 6,5 tys. zł brutto, a może wynieść 10 tys. zł brutto. W przypadku Kierowników Produktu i Kierowników Regionalnych należy doliczyć bonusy wynoszące 15-25 proc. oraz samochód służbowy lub ekwiwalent.

Ewolucja w podejściu firm z sektora urządzeń medycznych do zarządzania talentami wymaga przełamania dotychczasowych schematów i mentalności, ale zarządzający tymi spółkami w Polsce potwierdzają skuteczność wprowadzania „świeżego” spojrzenia do zespołów, co dodatkowo wspiera procesy zmiany w organizacji i przyczynia się do większej skuteczności  – zauważa Monika Kaźmierczak.  

Pełną wersję Przeglądu Płac na rynkach farmaceutycznym i sprzętu medycznego znaleźć można pod linkiem: https://www.michaelpage.pl/dla-mediów/badania-i-publikacje/przeglądy-wynagrodzeń